App meldcode kindermishandeling nu ook voor onderwijs

Sinds vandaag kan de app ‘meldcode kindermishandeling’ ook worden gebruikt door professionals uit het onderwijs. De app is een digitale versie van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus biedt de Beweging tegen Kindermishandeling zowel schoolleiders als leraren de mogelijkheid om vermoedens van kindermishandeling in kaart te brengen. Dat kan door de stappen in de app te doorlopen en dankzij de specifieke informatie die in de app beschikbaar is. In de app is ook het nieuwe afwegingskader opgenomen. De app is laagdrempelig, anoniem en gericht op gebruik in de dagelijkse praktijk van scholen.

In de kinderopvangbranche is de app van de meldcode kindermishandeling zeer populair: deze is al ruim 23.000 keer gedownload. In het kinderopvang-deel van de app zijn geen wijzigingen aangebracht.

Download direct de app Meldcode kindermishandeling uit de App Store of Play Store.

Klik voor klik door de routes

Met de app kunnen leraren en schoolleiders door de stappen van elke route* uit het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ lopen. Daardoor krijgt de gebruiker alleen de informatie en stappen uit de meldcode te zien die op dat moment voor hem/haar van toepassing zijn. Bij elke stap kan om extra toelichting worden gevraagd. Gedurende het hele proces zie je in een voortgangsbalk hoe ver je je in het stappenplan bevindt. De app is bij uitstek geschikt om in de praktijk, zo nodig op de groep, met telefoon of tablet in de hand te gebruiken.

*Het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang kent drie routes:

 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie.
 2. Meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker.
 3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Afwegingskader

Aanleiding voor het ontwikkelen van de app was het nieuwe afwegingskader. Dit onderdeel uit de meldcode leent zich bij uitstek om interactief (vertaald in de app) te gebruiken. Het afwegingskader bestaat uit vijf afwegingsvragen. De vragen worden met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord. Met een paar klikken krijgt de gebruiker antwoord op twee afwegingen:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is hulp bieden (ook) mogelijk?

Het gebruik van het afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht.

Informatie, tips, voorbeelden en downloads in de app

Naast de meldcode is in de app ook algemene informatie te vinden over het onderwerp kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij valt te denken aan:

 • een omschrijving van de verantwoordelijkheden van de leraar, schoolleider of bestuurder
 • (wettelijke) verplichtingen
 • uitleg over verschillende vormen van mishandeling
 • mogelijke signalen van mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • preventieve maatregelen
 • algemene uitleg over seksuele ontwikkeling van kinderen en grensoverschrijdend gedrag
 • tips voor gesprekken met ouders en kinderen
 • tips voor omgaan met de media.

Vanuit de app kunnen observatie- en signalenlijsten worden gedownload alsmede een sociale kaart met contactgegevens van relevante instanties. In de app zijn de meestgestelde vragen (FAQ) over de meldcode kindermishandeling en Veilig Thuis opgenomen. Tot slot staan er in de app herkenbare praktijkvoorbeelden.

Laagdrempelig en anoniem

Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Het gebruik van de app maakt het voor leraren en schoolleiders laagdrempelig, omdat er ook eerst algemene informatie kan worden opgezocht voordat wordt besloten de meldcode toe te passen. Er kan even worden gekeken naar de stappen en de inhoud van de meldcode. Op deze manier hopen de ontwikkelaars van de app dat leraren en schoolleiders signalen van kindermishandeling eerder herkennen, de meldcode toepassen en al dan niet overgaan tot melding. Kwetsbare kinderen komen dan eerder in beeld en nodige hulp kan worden geboden.

Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. De app Meldcode Kindermishandeling kan worden gedownload uit de App Store en Play Store.

Beweging tegen Kindermishandeling

De app meldcode onderwijs is gebaseerd op de verbeterde meldcode. In opdracht van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), VO-Raad en PO-Raad is de app ontwikkeld door BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. De onderwijsorganisaties vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de aanpak van kindermishandeling. Daarom maken zij deel uit van de Beweging tegen Kindermishandeling. 'De Beweging' is een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang met als doel de kinderen die (mogelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag in beeld brengen en professionals stimuleren adequaat te handelen. De app onderwijs is een uitbreiding van de meldcode app voor kinderopvang. Die is al eerder ontwikkeld door de drie BTK leden kinderopvang (BOinK, BK en BMK). Voor professionals die werken met kinderen van 0 tot ongeveer 18 jaar is met de app de meldcode altijd direct beschikbaar en toepasbaar.

Over kindermishandeling

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met huiselijk geweld.

Gemiddeld wordt er één kind per schoolklas mishandeld. Dat is er één te veel. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. Uit een uitvraag van de PO-Raad onder 284 bestuurders in het primair onderwijs blijkt dat 80% van de scholen de kinderen in kwetsbare thuissituaties in beeld heeft. Zeker nu veelal onderwijs op afstand wordt gegeven, lijkt het lastiger om dit te zien. De AVS deed deze week daarom een peiling onder duizend schoolleiders rondom kwetsbare leerlingen. Daaruit blijkt dat voor 74% van de schoolleiders het aantal meldingen gelijk is gebleven, voor 14% is gestegen en 12% minder is geworden.

Download de app Meldcode ko uit de App Store of Play Store.

appmeldcodekindermishandeling.jpgDownload de app direct door de QR code te scannen

Meer over de meldcode kindermishandeling