Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van BOinK loopt automatisch door voor het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij de oudercommissies schriftelijk opzegt vóór 1 oktober. 

Om het lidmaatschap te beëindigen kan de oudercommissie een e-mail sturen naar secretariaat@boink.info of stuur een brief naar ons vestigingsadres.

De oudercommissie is een wettelijk verplicht, bestuurlijk, adviserend orgaan van (verkozen) vertegenwoordigers (gremium). Zoals vermeld in de statuten van BOinK zijn individuele oudercommissies lid van BOinK. Om deze reden kan alleen de aangesloten oudercommissie het lidmaatschap opzeggen. De opvangorganisatie kan dit niet namens de oudercommissies doen, om te voorkomen dat het lidmaatschap wordt beëindigd buiten medeweten van of tegen de wil van de aangesloten oudercommissies in. Wij kunnen hier niet van afwijken. Het bestuur van BOinK heeft deze handelswijze mede overlegd met het ministerie.

Indien u opzegt vanwege uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang, dan ontvangen wij daarover graag bericht.

 

Waarom ben ik lid?