Infoavonden Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang

Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen, beide werkzaam voor het Kohnstamm Instituut, hebben in opdracht van het Kinderopvangfonds en het ministerie van SZW de 'Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang' ontwikkeld. Dit najaar vinden er vier informatieavonden over deze tool plaats. Gastouders en medewerkers van gastouderbureau's zijn van harte welkom op deze gratis bijeenkomsten. De avonden zijn financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en worden georganiseerd door BOinK in samenwerking met BK, BMK, VGOB en Nysa. 

Over de Kwaliteitsmonitor

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is een meetinstrument waarmee u zelf de pedagogische kwaliteit in uw gastouderopvang in kaart kunt brengen en verbeteren. De ontwikkeling van de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW en Het Kinderopvangfonds. 

Over de informatieavond

De auteurs van het boek 'De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang' Mirjam Gevers-Deynoot en Iris Bollen (Kohnstamm Instituut) verzorgen een inleiding op de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang. Zij gaan in op de pedagogische kwaliteit in de gastouderopvang. U bent van harte welkom op één van de bijeenkomsten. Hiernaast ziet u de locaties en data. Klik op een van de bijeenkomsten om u aan te melden.

Programma

  • 19.00 uur – Ontvangst
  • 19.30 uur – Start inhoudelijk programma
  • 21.30 uur – Afsluiting

Per avond zijn er 100 plaatsen beschikbaar, inschrijving geschied op basis van volgorde van aanmelding.

Voor iedere deelnemer is er een exemplaar van het boek 'De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang' beschikbaar.

Over de organisatie

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, hecht grote waarde aan de kwaliteitsontwikkeling in de gastouderopvang en levert daarom graag een bijdrage aan de organisatie van deze vier avonden. Door de financiële ondersteuning van Het Kinderopvangfonds is deelname aan de avond kosteloos.