Wat zijn jouw ervaringen met jullie klachtenreglement? We horen het graag!

Heb jij wel eens een klacht ingediend bij je kinderopvangorganisatie? Hoe is dat afgelopen?
Of wist je niet goed waar je met je onvrede terecht kon? Of werk jijzelf bij een kinderopvangorganisatie en vind je het lastig goed vorm te geven aan binnengekomen klachten? Help ons het verloop van het klachtenproces in de kinderopvang te verbeteren en vul de vragenlijst in.

Logo's BK, BOinK, BMK

Wat is het klachtenreglement?

Kinderopvangorganisaties zijn volgens de Wet kinderopvang verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze regeling moet duidelijkheid geven over hoe en waarover ouders een klacht kunnen indienen en hoe de opvangorganisatie hier vervolgens mee aan de slag gaat. Branchepartijen van ouders en ondernemers in de kinderopvang hebben daarom een aantal jaar terug een ‘model intern klachtenreglement’ opgesteld. In dit model zijn de wettelijke eisen en voorwaarden waaraan zo’n klachtenregeling minimaal zou moeten voldoen beschreven. Ondernemers kunnen dit model invullen en aanpassen naar hun eigen organisatie.

Waarom vragen we naar jouw ervaringen?

We merken in de praktijk dat dit model klachtenreglement en de inhoud ervan niet altijd goed vindbaar of duidelijk is voor de betrokkenen. Zowel voor ouders niet, als voor opvangorganisaties zelf. Klachten worden hierdoor niet of niet tijdig aangekaart. Of ze worden niet op de goede plek of op de goede manier in behandeling genomen. Terwijl een goede omgang met klachten uiteindelijk een manier is om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Daarom zijn we benieuwd naar de ervaringen met dit onderwerp van zowel ouders als organisaties.

 

Hoe kun je ons helpen?

Door een van onderstaande vragenlijsten in te vullen. Dit kost je ongeveer 10 minuten. We hebben twee vragenlijsten; één voor ouders/oudercommissies en één voor ondernemers/medewerkers in de kinderopvang. Let goed op dat je de juiste vragenlijst invult.
Ontvang je dit bericht als ondernemer? Wil je het dan ook doorsturen naar jullie (centrale) oudercommissie(s) zodat zij ‘hun’ vragenlijst kunnen invullen?

Vragenlijst voor ouders en oudercommissies

Vragenlijst voor ondernemers en medewerkers

Wil je graag uitgebreider je ervaringen met de klachtenregeling met ons delen? Dat kan!
Neem dan contact met ons op via boink@boink.info (ook voor ondernemers).

Wat wij doen met al deze informatie

Jullie informatie nemen we mee in een verbeterde nieuwe versie van een model klachtenregeling. Deze zullen we ook uitgebreid onder de aandacht brengen bij ouders en ondernemers. Ons doel is dat er een beter verloop van het klachtenproces komt.

Hartelijk dank voor jullie medewerking!