Kinderopvangkaart

Zoek kinderopvang

Op zoek naar een kinderopvanglocatie? Op kinderopvangkaart.nl kunt u verschillende opvanglocaties in uw omgeving met elkaar vergelijken.

 

Door twee of drie opvangorganisaties uit uw postcodegebied te selecteren, krijgt u in één oogopslag informatie over onder andere de groepssamenstelling, de pedagogisch medewerkers, de dagindeling, pedagogische visie, speelruimten, voeding en openingstijden. Ook geeft kinderopvangkaart.nl de mogelijkheid om prijzen te vergelijken.

Achtergrond

Kinderopvangkaart.nl hebben we in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld.

Het beheer van Kinderopvangkaart.nl is sinds 2015 - toen de subsidie is stop gezet - volledig door ons beheerd en gefinancierd. Ouders, werkgevers, wetenschappers en GGD Nederland kozen op basis van pilots unaniem voor BOinK als onafhankelijk beheerder van Kinderopvangkaart.nl. Doorslaggevend voor deze keuze was dat wij als organisatie met landelijk bereik, duizenden aangesloten oudercommissies, uitgebreide kennis van de kinderopvangsector en dagelijks contact met ouders en oudercommissies de aangewezen uitvoerder voor dit project is.

Kinderopvangkaart.nl is volledig onafhankelijk. De rol van ondernemers beperkt zich tot het aanleveren van gegevens over hun eigen locaties. Ook is Kinderopvangkaart.nl vrij van commerciële uitingen.

Lees meer: opvang kiezen