Stichting Garantiefonds Kinderopvang een feit

Op 11 april 2023 hebben branchepartijen BK, BMK en BOinK officieel voor de oprichting van de Stichting Garantiefonds Kinderopvang getekend. Tegelijkertijd is ook de Stichting Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek Kwaliteit Kinderopvang opgericht.

20230411_111246 - te gebruiken beeld.jpeg

De Stichting Garantiefonds Kinderopvang (SGK) biedt ouders en ondernemers de zekerheid van betaling bij een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang. Wanneer de ondernemer of ouder door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in het ongelijk is gesteld en tot betaling moet overgaan, maar dit om welke reden dan ook niet doet, dan kan de partij die in het gelijk is gesteld een beroep doen op de Regeling Nakomingsgarantie van de Stichting Garantiefonds. Het Garantiefonds keert het bedrag (maximaal €10.000,- per uitspraak) zoals genoemd in de uitspraak van de Geschillencommissie alvast uit aan de partij die in het gelijk gesteld is. Vervolgens zal SGK de betalingsverplichting bij de in het ongelijk gestelde partij incasseren.

Het Garantiefonds Kinderopvang is gefinancierd uit het bedrag dat is vrijgekomen nadat de bestaande, maar al jaren inactieve, Stichting Nakomingsgarantie Kinderopvang MOgroep werd opgeheven. In goed overleg tussen de drie branchepartijen is besloten het batig saldo aan te wenden om een nieuw op te richten garantiefonds te financieren. Na berekening bleek maar een deel van het batig saldo nodig te zijn voor de financiering van het nieuwe garantiefonds. De partijen hebben vervolgens besloten om het resterende bedrag aan te wenden voor het oprichten van de Stichting Bekostiging Wetenschappelijk Onderzoek Kwaliteit Kinderopvang. Met deze stichting hebben BK, BMK en BOinK de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te financieren ten behoeve van de kwaliteit van kinderopvang.

Gjalt Jellesma, bestuurder van beide stichtingen, geeft aan waarom de drie vertegenwoordigers van ondernemers en ouders blij zijn met beide oprichtingen:

“Hoewel jarenlange ervaring leert dat ondernemers en ouders na een bindende uitspraak vrijwel altijd meteen hun verplichting nakomen, biedt het nieuwe Garantiefonds Kinderopvang toch een extra zekerheid aan beide partijen. Dat er vervolgens ook nog geld resteert voor wetenschappelijk onderzoek, waarvoor de budgetten in Nederland nu eenmaal zeer beperkt zijn, is goed nieuws voor het voortdurend streven naar het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.”

Download hier de Regeling nakomingsgarantie