Onderzoek uurtarieven dag- & buitenschoolse opvang 2022-2023

Voor ouders is het van belang te weten wat zij zelf netto moeten betalen voor de kinderopvang. Een rekentool is daarvoor een zinvol instrument. Maar als ouders onderlinge prijzen en diensten van verschillende opvangorganisaties willen vergelijken, is de rekentool niet toereikend. Dan wil je simpelweg weten wat de aangeboden dienstverlening per uur kost. Juist deze uurprijzen zijn steeds moeilijker te vinden op de websites van kinderopvangaanbieders, zo blijkt uit onderzoek van BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang naar gepubliceerde uurtarieven.

De uurprijzen voor dit onderzoek zijn bewust verzameld vanuit het perspectief van de ouder. Die zoekt eerst op website van opvangaanbieders naar informatie over de locatie, prijzen en beschikbaarheid. Het valt op dat het ieder jaar moeilijker wordt om de uurprijzen op websites te vinden. Soms wordt de uurprijs zelfs helemaal niet meer vermeld. Dit komt de transparantie over de vraag ‘Wat krijg ik voor welk bedrag?’ niet ten goede.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op de gevonden uurtarieven van 351 kinderopvangorganisaties. Zij geven een beeld over de tarieven in 2022 en 2023 voor dagopvang en BSO, waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde uurtarieven per provincie, in de vier grote steden (de G4) en ten opzichte het door de overheid vastgestelde maximaal te vergoeden uurtarief.

Het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang is in 2023 ten opzichte van 2022 met 7,5% gestegen. De overheid hanteert in 2023 voor dagopvang een maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag van € 9,12. Het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang ligt in 2023 5,2% boven het maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag. Het valt op dat het aantal organisaties dat een uurtarief rekent dat hoger is dan het maximumtarief kinderopvang in 2023 is afgenomen in vergelijking met 2022. Dit kan komen doordat het KOT tarief voor 2023 later extra is verhoogd als correctie op de hogere inflatie.


Het verzamelen van de data is uitgevoerd door BOinK. De data zijn geanalyseerd door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Lees hier het volledige onderzoek