Diploma nodig om in de kinderopvang te werken? CNV-voorzitter vindt van niet...

Reactie BOinK op artikel AD: Vakbond CNV: ‘Diplomaterreur’ houdt tienduizenden werklozen van baan - 17 november 2023

‘Iedereen die kinderen kan opvoeden, beschikt over de kwaliteiten om in de kinderopvang te werken’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin in het AD. Dat mensen pas in deze sector aan de slag kunnen als ze het juiste diploma hebben, vindt hij onnodig. Zijn pleidooi kan rekenen op flinke irritatie uit de sector.

Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, is op z’n zachts gezegd ontstemd over het artikel dat het AD publiceerde. Hierin stelt Piet Fortuin dat Nederland lijdt aan een ‘diplomaterreur’ en dat daarom tienduizenden mensen onnodig aan de kant blijven staan. Volgens hem kunnen werklozen pas aan de slag, als ze het juiste diploma hebben, terwijl, vindt hij, dat vaak niet nodig is.

Opvoeden als vereiste
Hij illustreert zijn pleidooi door de kinderopvangsector als voorbeeld te nemen. In het AD staat hierover: ‘In de kinderopvang zijn momenteel 30.000 vacatures. Gegadigden moeten minstens een opleiding op het niveau van mbo-4 hebben. Fortuin vindt dat onbegrijpelijk. Volgens de vakbondsman beschikt “iedereen die kinderen kan opvoeden” over de kwaliteiten om in de kinderopvang te werken.’

Onjuiste feiten
Gjalt Jellesma: ‘Allereerst wordt er hier uitgegaan van onjuiste feiten. Er zijn op dit moment geen 30.000 vacatures. De verwachting is dat die er komen als er bijna-gratis kinderopvang komt in de toekomst. Er zijn op dit moment 7.000 à 8.000 vacatures. Daarbij klopt ook de genoemde opleidingseis niet. Pedagogisch professionals hebben een niveau mbo-3 nodig, niet mbo-4. Dat niveau wordt gesteld aan de pedagogisch coaches.’

Beledigende wijze
Nog kwalijker dan de onjuiste feiten, vindt Jellesma de houding van de CNV-voorzitter tegenover de sector kinderopvang. ‘De wijze waarop de voorzitter van de CNV zich over de professionals in deze sector uitlaat, is ongelooflijk. Ik denk dat de CNV-leden die zelf in de sector werken niet door de voorzitter gekend zijn.’

Fatsoenlijke opleiding
Jellesma vervolgt: ‘De kinderopvang is een uiterst belangrijke sector, de twee belangrijkste adviesorganen van de overheid, het CPB en het SCP, hebben daar ook op gewezen als het gaat om het bevorderen van kansengelijkheid en de ontwikkeling van kinderen. Bij een professie die zo belangrijk is, hoort ook een fatsoenlijke opleiding. Het idee dat je de werkloosheid kunt bestrijden door mensen zonder diploma in te zetten in de kinderopvang, is absurd.’

Geen benul
Wat Jellesma nog het meest stoort, is dat dit niet de eerste keer is dat de sector zo onderschat wordt. Hij vertelt dat hij ruim 2 decennia geleden betrokken was bij de Taskforce Jeugdwerkloosheid. ‘Hans de Boer was daar toen voorzitter, later is hij naar VNO-NCW gegaan, en hij maakte een opmerking vergelijkbaar met de opmerking die de CNV-voorzitter nu maakt over de kinderopvang. Een van de problemen van de kinderopvangsector is dat allerlei mensen die geen benul hebben van wat deze sector doet en inhoudt, toch dergelijke uitspraken doen. En dat is schadelijk voor de sector. Het is ongelofelijk treurig dat dit na 22 jaar nog niet veranderd is.’

Neersabelen
Op LinkedIn laten ook andere partijen uit de sector van zich horen. Geert de Wit, voorzitter van de BMK, schrijft: ‘Als je kunt lezen en rekenen kun je dus leraar worden? Wat een onderschatting van het vak van pedagogisch professional.’ Emmeline Bijlsma, directeur van de BK, zegt: ‘Het begeleiden van het spel en de ontwikkeling van kinderen is een vak. En dat is iets héél anders dan je eigen kinderen kunnen opvoeden. Het is jammer dat de CNV dit verstandige pleidooi voor competenties in plaats van diploma’s probeert te illustreren door dit vak zo neer te sabelen.’ Myrte van Gurp, directeur van beroepsvereniging PPINK, vult aan: ‘Meneer Fortuin is van harte uitgenodigd een dag mee te komen lopen met onze pedagogisch professionals! Dan voeren we daarna graag het gesprek hierover.’

AD artikel: Vakbond CNV: ‘Diplomaterreur’ houdt tienduizenden werklozen van baan