Het protocol Kinderopvang & COVID-19 komt te vervallen

Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden er geen specifieke maatregelen meer. Daarom komt het protocol Kinderopvang & COVID-19 per 25-4-2022  te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.

In dit Informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites waar u meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en overige relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19. 

Wijziging quarantaineadvies

Je hoeft niet meer thuis te blijven wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. Wel geldt het advies om contact met ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te vermijden. Vermijd dit tot 10 dagen na het laatste nauwe contact met iemand met corona. Krijg je klachten die met corona te maken kunnen hebben? Test jezelf dan zo snel mogelijk.

Bij een positieve testuitslag geldt nog altijd dat je minimaal 5 dagen in isolatie gaat.