Mag alternatieve ouderraadpleging op mijn locatie worden toegepast?

Aan de hand van onderstaande beslisboom kan voor een kinderopvanglocatie worden vastgesteld of Alternatieve Ouderraadpleging de oudercommissie mag vervangen.