Mag alternatieve ouderraadpleging op mijn locatie worden toegepast?