Uitstel invoering nieuwe beroepskracht-kindratio

Demissionair minister Asscher heeft besloten de nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang gefaseerd in te voeren. De nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) voor zowel de babygroep als de bso, wordt uitgesteld naar 1 januari 2019.

 

 

Daarmee krijgen ondernemers meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen. De ingangsdata van de andere kwaliteit verhogende eisen, zoals de invoering van de permanente educatie en de verhoging van het kennisniveau over de ontwikkeling van baby’s, zijn ongewijzigd. De verhoging van de maximum te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag wordt eveneens uitgesteld. 

Ons is onduidelijk op welke gronden de minister tot deze beslissing is gekomen.

De vijf akkoordpartijen BK, BMK, de werkgeversorganisaties, FNV namens de werknemers en BOinK namens de ouders, hebben al vanaf het begin van dit jaar gepleit voor een kostprijsonderzoek. In de brief die de partijen vorige week naar de Tweede Kamer hebben verstuurd voor het Algemeen Overleg Kinderopvang hebben de partijen hier nogmaals om verzocht. De minister kondigt nu aan dit onderzoek waarbij wordt gekeken naar de financieĢˆle impact op organisaties en locaties van verschillende omvang, te laten uitvoeren. We dringen er op aan om dit onderzoek op de kortste termijn uit te voeren. 

 

Brief van akkoordpartijen aan de vaste Kamercommissie Kinderopvang (reactie op het gefaseerd invoeren en kostprijsonderzoek)