BSO Bus

De eerste BSO Bussen zijn in gebruik genomen. Aan wat voorheen de Stint was zijn (technische) verbeteringen doorgevoerd. Kinderopvangorganisaties die met de BSO Bus de weg op gaan moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om het gebruik zo veilig mogelijk te maken.

Hiervoor hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt. Deze afspraken over het veilig gebruik zijn vastgelegd in een convenant. Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang heeft een aantal middelen ontwikkeld die helpen bij het voldoen aan de voorwaarden. Het Waarborgfonds ziet erop toe dat de voorwaarden door de gebruikers worden nageleefd.


Na een tragisch ongeluk in Oss werd de Stint op 2 oktober 2018 verboden voor gebruik op de openbare weg. De Stint heeft op verzoek van nabestaanden een nieuwe naam gekregen: BSO Bus.

Documenten BSO Bus

BSO Bus is de nieuwe naam van de Stint