Langere wachtlijsten kinderopvang

AD.nl

De wachtlijsten in de kinderopvang zijn nog verder gegroeid doordat er als gevolg van nieuwe kwaliteitseisen op de babygroepen in een klap 2500 pedagogisch medewerkers extra nodig zijn. En die leidsters zijn er niet. Gemiddeld is de wachttijd voor kinderopvang inmiddels één jaar.

Dit jaar mag een leidster nog maar voor maximaal drie baby’s tot 1 jaar zorgen, één baby minder dan voorheen. Door de nieuwe eisen, zo berekende Brancheorganisatie Kinderopvang, zijn er in een klap 2500 banen bijgekomen. Dat is een groot probleem omdat de sector al kampte met forse personeelstekorten. Kinderdagverblijven hebben nu geregeld tijdelijke babystops omdat er niet genoeg personeel is. ,,Medio 2017 was de gemiddelde wachttijd een halfjaar. Dat is nu al een jaar’’, zegt directeur Magda Heijtel. ,,De vraag naar kinderopvang stijgt heel snel. In een jaar tijd zijn we met 62.000 kinderen gegroeid naar 796.000 kinderen in de opvang.’’

Door die groei en de babynorm zijn er nu 4620 vacatures in de kinderopvang. Op iedere 1000 banen bij de kinderdagverblijven zijn er 51 niet vervuld. Ter vergelijking: landelijk, verdeeld over alle soorten banen ligt dat cijfer op 31.

Heijtel: ,,Het komt voor dat één baby er niet bij kan omdat er dan meteen ook één extra leidster nodig is.’’ Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer een pedagogisch medewerker er kan hebben. Van 1 tot 2 jaar is de norm: 1 leidster op 5 kinderen.

Kinderopvangorganisatie Kindergarten heeft voor 55 vestigingen continu 50 vacatures in een poging de opvang te waarborgen. ,,Het is gepuzzel met de nieuwe normen’’, beaamt directeur Nicole Krabbenborg van Kindergarten. Wachtlijsten zijn langer geworden. ,,Bij onze vestiging in Utrecht Leidsche Rijn is de wachttijd twee tot drie jaar.’’
Woensdag en vrijdag

De branche is vanuit pedagogisch oogpunt blij met de babynorm, maar het personeelstekort is er nog nijpender door geworden. Vooral in de Randstad en de grootstedelijke gebieden moeten ouders geduld hebben of de opvang zelf regelen. De populaire dagen - maandag, dinsdag, donderdag - zitten tjokvol. Wie snel een plaatsje wil voor de kleine kan het beste kiezen voor opvang op woensdag of vrijdag zoeken. Die dagen zijn niet gewild omdat parttime werkende ouders dan graag vrij zijn. ,,Het gros van de opvang vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Als we de opvang over vijf dagen konden spreiden of als ouders wat verder willen reizen, dan was het probleem van de wachtlijsten voor een deel opgelost’’, zegt directeur Heijtel van de brancheorganisatie.

,,De baby-norm is maar een klein deel van de huidige wachtlijstenproblematiek’’, zegt voorzitter Gjalt Jellesma van ouderorganisatie Boink. Het grootste deel is volgens hem te wijten aan de bezuinigingen in de branche tijdens de crisis. Ouders moesten toen meer betalen en de opvang stroomde leeg. Kinderdagverblijven gingen failliet en er verdwenen 20.000 personeelsleden uit de kinderopvangsector naar andere banen. In de crisis in 2012 waren er 70.000 mensen in de kinderopvang werkzaam, terwijl er nu ruim 90.000 nodig zijn om aan de huidige vraag te voldoen. 

Lees meer over opvang kiezen

Lees ook het artikel over wachtijsten in de kinderopvang op NOS.nl