Advies van BOinK ten aanzien van loden leidingen

Wij vinden dat het kabinet de regie moet nemen om de problemen met loden leidingen op kinderopvanglocaties op te lossen. In afwachting daarvan geven we ouders en oudercommissies onderstaand advies.

BOinK pleit ervoor dat het kabinet de regie moet nemen inzake de risico’s van loden leidingen. De Gezondheidsraad en in navolging daarvan het RIVM en de GGD-GHOR maken duidelijk dat het risico dat kinderen via kraanwater lood binnenkrijgen serieuze gevolgen heeft voor de gezondheid van met name kinderen onder de 7 jaar. Vanaf 1960 is het gebruik van loden leidingen al verboden en nu, 60 jaar later, is dit vraagstuk nog niet opgelost.

 

BOinK is er voorstander van dat het kabinet opdracht geeft aan gemeenten om in samenwerking met de GGD in haar rol als toezichthouder, te inventariseren welke opvanglocaties en scholen nog loden leidingen hebben. Ministers Knops heeft gereageerd op onze oproep en gezegd dat huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor het vervangen van loden leidingen. De meerderheid van kinderopvanglocaties zitten echter in huurpanden en zijn daarmee afhankelijk van de eigenaren van het onroerend goed. Wanneer de eigenaar geen actie onderneemt, staat een kinderopvangorganisatie machteloos. In het overgrote deel van de gevallen is verhuizen niet mogelijk. Locaties zijn zeer moeilijk te vinden en wanneer het al lukt zal het zeker enkele jaren duren voordat een dergelijke verhuizing is afgerond. Het is voor kinderopvanglocaties geen optie om jarenlang met drinkwater uit flessen of pakken te werken. Wanneer is vastgesteld dat er sprake is van loden leidingen zou de eigenaar van het onroerend goed minimaal verplicht moeten worden om binnen afzienbare tijd een loodvrij tappunt te realiseren. Hierbij zouden de waterleidingbedrijven een rol kunnen spelen.

Betrouwbare tests

Nu zijn kinderopvangorganisaties aangewezen op het internet waar het gaat om het bestellen van tests waarmee het loodgehalte in het water kan worden gemeten. Daarbij is het onduidelijk in welke mate de aangeboden tests een betrouwbaar beeld geven van de aanwezigheid van lood in het drinkwater. Ook hier kunnen kabinet en gemeenten een rol spelen waar het gaat om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van dergelijke tests.

Als het loodgehalte te hoog is

Echter, totdat er maatregelen worden ondernomen vanuit de overheid, is de kinderopvangorganisatie altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang die zij biedt en de gezondheid van de kinderen die zij verzorgt (conform de Wet kinderopvang). Als er is vastgesteld dat het loodgehalte in het kraanwater te hoog is, dan moet de organisatie alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat kinderen lood binnenkrijgen via het kraanwater.

Advies voor ouders en oudercommissies

Wij raden oudercommissies en ouders aan om te informeren bij de kinderopvangorganisatie of zij in een pand van voor 1960 gevestigd zijn en zo ja, of de kinderopvangorganisatie het water op aanwezigheid van lood heeft getest. Mocht u naar aanleiding van de informatie die u heeft gekregen van de kinderopvangorganisatie constateren dat er onvoldoende maatregelen worden genomen, dan adviseren wij om contact op te nemen met de GGD. De kwaliteit van de kinderopvang valt onder toezicht & handhaving door de GGD. Door een melding activeert u de rol van de GGD. Dit kan helpen bij het sneller nemen van passende maatregelen door de opvangorganisatie.

Ouders en oudercommissie die nog vragen hebben kunnen contact opnemen tijdens ons spreekuur.

Lees ook het interview met BOinK voorzitter Gjalt Jellesma over de loden waterleidingen op kinderopvanglocaties

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang