Veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties moeten verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat past bij de activiteiten, de locatie en de inrichting van de kinderopvangorganisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht op het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Onze 'Checklist veiligheid en gezondheid' is een handig hulpmiddel bij het adviseren over het beleid voor veiligheid en gezondheid. Meer over het adviesrecht van de oudercommissie.  

Gastouders moeten jaarlijks een risico-inventarisatie doen en een ongevallenlijst bijhouden. Meer over gastouderopvang.

Hieronder vindt u de meest voorkomende onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid in de kinderopvang. In deze checklist staat welke onderwerpen verplicht in het veiligheids- en gezondheidsbeleid moeten staan en welke onderwerpen optioneel zijn.