Nieuwsbrief Kinderopvangtoeslag affaire mei 2023
kinderen aan tafel knutselen

In deze nieuwsupdate over de kinderopvangtoeslag affaire praten we u bij over de volgende onderwerpen: 

Wetsvoorstel Aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen
Regeling voor ex-toeslagpartners
Kinderen van de ex-partner
Nabestaanden
Infographic Herstelmaatregelen Kinderopvangtoeslag
In de media: 
Kabinet heeft commerciële partijen nodig bij afhandeling toeslagenschandaal

 

In deze nieuwsbrief proberen wij informatie van de Rijksoverheid eenvoudig uit te leggen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen. De officiële teksten zijn te lezen op de website van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
Wetsvoorstel: Aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Op 28 april heeft staatssecretaris De Vries het wetsvoorstel Aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. De huidige Wet hersteloperatie toeslagen (oktober 2022) is nog niet compleet. Dit wetsvoorstel vult de wet aan. In onderstaande artikelen gaan we in op de inhoudelijke voorstellen van het wetsvoorstel.

De staatssecretaris wil hier snel mee aan de slag. Zij vraagt de Tweede en de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog voor
1 juli 2023 te behandelen en vast te stellen.

Aanmelden is nog niet mogelijk

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van UHT.

Regeling ex-toeslagpartners

De compensatie voor de ex-toeslagpartners zoals nu in het wetsvoorstel staat, is vastgesteld op € 10.000. Daarbij is er hulp bij publieke schulden, wordt aanvullende schade gecompenseerd en kunnen ex-toeslagpartners gebruik maken van de brede ondersteuning van de gemeente waar zij wonen.

Kinderen van de ex-partner

Het kabinet wil de kinderen en pleegkinderen van de ex-partner ook een steuntje in de rug geven. Er ligt een voorstel klaar om deze kinderen geld en steun uit de kindregeling te bieden. 

Nabestaanden

Het kan gebeuren dat een gedupeerde of een kind van een gedupeerde is overleden. Overleden voordat zij de compensatie ontvingen waar ze recht op hadden. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat een nabestaande de compensatie kan ontvangen. De uitvoering van de regeling voor nabestaanden kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 starten. 

Infographic Herstelmaatregelen Kinderopvangtoeslag

De herstelmaatregelen van de Kinderopvangtoeslag zijn in een nieuwe visual weergegeven. Zowel bestaande als nieuwe regelingen zijn hierin te vinden. Download hier de Infographic. 

Uitstel nieuwe financieringsstelsel kinderopvang

Het kabinet wil een nieuw stelsel voor de financiering van de kinderopvang. Dat staat in het Coalitieakkoord. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat het stelsel ontwerpen en bouwen met vier uitvoeringsorganisaties: DUO, Toeslagen, UWV en SVB. De bedoeling was om het nieuwe stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2023 besloten dit uit te stellen en de planning opgeschoven naar 2027.

Het kabinet wil het stelsel eenvoudiger en betaalbaarder maken voor ouders. Lees hier de reactie van BOinK in de media.

Tweede Kamer Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

De Tweede Kamer sprak op 7 maart jl. met staatssecretaris De Vries over de Voortgangsrapportage herstel toeslagen. Het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' vindt plaats op 23 mei. Dit rapport gaat over de problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris van Financiën Aukje de Vries komen hiervoor naar de Kamer.
Klik
hier voor het eindverslag parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag: Ongekend onrecht.

Kabinet heeft commerciƫle partijen nodig bij afhandeling toeslagenschandaal

Het kabinet wil het toeslagenschandaal versneld afhandelen door schikkingen met gedupeerden te treffen. Er wordt gezocht naar commerciële partijen om voor 2500 ouders de schadevergoeding in één keer af te handelen. Eerdere pogingen om schikkingen te treffen zijn niet succesvol gebleken. Ouders ervaren problemen met juridische procedures en het leveren van bewijs voor een schikking. Politici en de Nationale ombudsman uiten zorgen over het wantrouwen richting gedupeerden en de keuze voor commerciële partijen. Het kabinet heeft al meer dan 7 miljard euro gereserveerd voor compensatie en schadevergoedingen. Ongeveer 40.000 gedupeerden hebben recht op compensatie. 

Lees hier het artikel op NOS.nl 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_012
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_013
Contact

Als u algemene vragen over de kinderopvangtoeslag affaire heeft, neem dan gerust contact op tijdens ons spreekuur.

We geven u graag uitleg over de laatste ontwikkelingen, over het herstelproces bij de Belastingdienst en proberen u op weg te helpen in het vinden van de juiste hulp.

Wilt u meer ondersteuning en begeleiding van een ervaringsdeskundige over uw persoonlijke case? Neem dan contact op met de Stichting Lotgenotencontact via de Lotgenotenlijn: 030-4420000 (optie 1) ma t/m zat van 9.00-13.00 uur en 17.00-21.00 uur. Via email contact@lotgenotencontact.info of stel uw vraag via het contactformulier.


Met vriendelijke groet,
Team BOinK

 

 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006