Nieuwsbrief Kinderopvangtoeslag affaire maart 2023
kinderen met verfhand

In deze nieuwsupdate over de kinderopvangtoeslag affaire praten we u bij over de volgende onderwerpen: 

Voortgangsrapportage
Tweede Kamer spreekt over voortgangsrapportage
Debat: Afhandeling toeslagenaffaire - moties
Meer dan 200 vragen en antwoorden over de voortgang van de hersteloperatie
Hoe groot is de groep kinderen die de kindregeling ontvangt - in schuldenprocedure zit?
Driegesprekken
W
ebsite speciaal voor kinderen
Fraude Signalering Voorziening (FSV)
Nog meer vragen

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
Voortgangsrapportage

Iedere drie maanden stuurt staatssecretaris Aukje de Vries een voortgangsrapportage (VGR) aan de Tweede Kamer. De laatste rapportage gaat over het vierde kwartaal van 2022. Op de site van BOinK vindt u een korte samenvatting van de rapportage. U kunt een uitgebreide toelichting hier lezen. Staatssecretaris de Vries wil meer snelheid. Hoe ze dat wil doen, kunt u lezen in onze samenvatting.

Tweede Kamer over de voortgangsrapportage

De Tweede Kamer sprak op 7 maart jl. over deze voortgangsrapportage (VGR). De Kamer is niet blij met de voortgang van de hersteloperatie. Het duurt te lang. De Kamer was boos dat minister-president Rutte niet bij het debat aanwezig was. Inmiddels heeft de Kamer (brief van 22 maart) gehoord dat Mark Rutte bij het volgende debat aanwezig zal zijn. Het volgende debat vindt plaats op 23 mei 2023. Ook de staatssecretarissen Aukje de Vries en Marnix van Rij (ministerie van Financiën) zullen daarbij aanwezig zijn. De Kamerleden stelden op 7 maart veel vragen aan de staatssecretaris. Ook zij zoeken naar mogelijkheden om sneller te werken. De Kamerleden dienden daarom 18 moties in. Met een motie doet de Kamer aan de regering een verzoek.

Debat: Afhandeling toeslagenaffaire - moties

De Kamer heeft op 7 maart 2023 met staatssecretaris De Vries (Toeslagen) over de afhandeling van de toeslagenaffaire gedebatteerd.

De hersteloperatie van de toeslagenaffaire gaat volgens de Belastingdienst nog enkele jaren duren. Alle woordvoerders zijn bezorgd over de trage voortgang in het herstel van het ongekend onrecht dat toeslagenouders is aangedaan.

Op 14 maart jl. heeft de Kamer twaalf van de achttien moties aangenomen. De Kamerleden doen in deze twaalf moties voorstellen om gedupeerden beter en sneller te kunnen helpen. Zo vraagt de Kamer om een mogelijkheid voor gedupeerde ouders om schade-experts in te kunnen huren.

Met een motie vraagt de Tweede Kamer aan het kabinet, in dit geval aan staatssecretaris De Vries, om iets te regelen of uit te zoeken. Een overzicht van de aangenomen moties vindt u hier.

Meer dan 200 vragen en antwoorden over de voortgang van de hersteloperatie

De Kamerleden hadden heel veel vragen. Op 3 maart 2023 heeft Aukje de Vries meer dan 200 vragen schriftelijk beantwoord. Dat zijn vragen over de snelheid waarmee de Commissie Werkelijke Schade de verzoeken beantwoordt en nog veel meer. De vragen en antwoorden vindt u hier. Enkele vragen gingen over mediation (bemiddeling). Mediation kan ook worden ingezet als ouders bezwaar hebben gemaakt tegen een beslissing van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De wachttijden voordat een bezwaar wordt afgehandeld, worden daardoor korter. Mediation kan alleen worden ingezet als ouders daarmee akkoord gaan en als een zaak geschikt is voor mediation. Als het om een hele ingewikkelde zaak gaat, dan kan dat reden zijn om van mediation af te zien. Het doel is om over een periode van maximaal 2,5 jaar, 2.500 bezwaren te behandelen via mediation.

Hoe groot is de groep kinderen die de kindregeling ontvangt en in een schuldenprocedure zit?

De staatssecretaris geeft het volgende antwoord: We weten niet precies hoeveel (volwassen) kinderen onder de kindregeling vallen en ook in een schuldenprocedure zitten. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) zoekt uit hoe het bestaande aanbod voor meerderjarige jongeren met schulden beter kan. Daarnaast zijn er nu al gemeenten die werken met een schuldhulpverleningsaanpak gericht op jongeren. Ook zijn er gemeenten die werken met het Jongeren Perspectief Fonds. Er wordt gekeken of dit in nog meer gemeenten geregeld kan worden. Jongeren (met schulden) kunnen zich bij hun gemeente melden voor brede ondersteuning en gemeentelijke schuldhulpverlening.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Driegesprekken

De staatssecretaris beantwoordt ook vragen over de zogenaamde driegesprekken*. Wat gaat er precies veranderen aan de driegesprekken? Deze bestaan toch al? Het driegesprek brengt ouders, gemeenten en UHT samen en draagt bij aan een stap in het herstel. Er zijn al af en toe van dit soort gesprekken gevoerd. Vanaf nu is het driegesprek een officieel aanbod aan ouders.

* Wat is een driegesprek? 
Een driegesprek is een gesprek tussen een gedupeerde ouder, een Persoonlijk Zaak Behandelaar (PZB-er) en een medewerker van de gemeente (brede ondersteuner). Wanneer de ouder in contact komt met de PZB-er zal deze de mogelijkheid voor een Driegesprek aanbieden. Tijdens het Driegesprek kan de ouder vragen stellen over het financieel herstel door UHT en de brede ondersteuning die vanuit de gemeente geboden wordt. Ook is er ruimte voor wat de ouder heeft meegemaakt en vragen te beantwoorden die de ouder heeft over wat er is gebeurd.

Nieuw: Website speciaal voor kinderen

Kinderen van gedupeerde ouders kunnen terecht op de nieuwe website kindregelingvoorjou.nl. Deze website is speciaal gemaakt voor kinderen. De gratis hulplijnen staan open voor kinderen. Veel kinderen en jongeren hebben nare dingen meegemaakt, omdat er fouten zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst gebouw
Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De Belastingdienst en Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Daarvoor gebruiken ze computersystemen. De Fraude Signalering Voorziening (FSV) was één van deze systemen. Omdat de FSV niet goed werd gebruikt, is deze in februari 2020 uitgezet.

Sommige gedupeerde ouders hebben zo’n FSV-registratie. UHT onderzoekt welke gevolgen deze registratie heeft gehad. Bij een deel van de ouders zijn de resultaten van het onderzoek al bekend. Zij worden hierover eerst gebeld en ontvangen vanaf maart 2023 een brief.

Als ouders niet worden gebeld, loopt het onderzoek naar de FSV-registratie nog. Zij ontvangen in maart 2023 een informatiebrochure over de FSV.

Klik hier voor meer informatie.

aukje-de-vries-1
Nog meer vragen over UHT

Op 23 maart gaf staatssecretaris De Vries antwoord op vragen over de berichtgeving UHT, die door Kamerlid Van Haga zijn gesteld. Haar antwoorden zijn hier te vinden.

 

Contact

Als u algemene vragen over de kinderopvangtoeslag affaire heeft, neem dan gerust contact op met ons spreekuur.
We geven u graag uitleg over de laatste ontwikkelingen, over het herstelproces bij de Belastingdienst en proberen u op weg te helpen in het vinden van de juiste hulp.

Spreekuur tel. 030 - 2317914, ma-di-do-vr, 09:00-12:00 uur
Via email boink@boink.info of stel uw vraag via het spreekuurformulier

Wilt u meer ondersteuning en begeleiding van een ervaringsdeskundige over uw persoonlijke case?
Neem dan contact op met de Stichting Lotgenotencontact
Lotgenotenlijn: 030-4420000 (kies optie 1)  ma t/m zat van 9.00-13.00 uur en 17.00-21.00 uur.
Via email contact@lotgenotencontact.info of stel uw vraag via het contactformulier.


Met vriendelijke groet,
Team BOinK

 

 

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_006