Hitte in de kinderopvang

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Kinderopvangorganisaties moeten daarop anticiperen. Zeer hoge temperaturen zoals tijdens een hittegolf, kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Vooral voor baby's omdat die nog niet in staat zijn hun eigen lichaamstemperatuur te reguleren. Maar ook oudere kinderen zijn kwetsbaar omdat zij niet altijd zelf actie ondernemen als ze het warm hebben. Heel belangrijk dus dat kinderdagverblijven, bso's, gastouders en peuterspeelzalen zijn voorbereid op hitte.

Lees hier ook ons nieuwsartikel: Hitte & sluitingen! Wat kan en mag de kinderopvang doen? (18 juli 2022)

 

Hitteprotocol

Als het erg warm wordt moet een kinderopvangorganisatie er voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen niet in gevaar komt.

Een kinderopvangorganisatie is verplicht om de hitte in en buiten het pand in kaart te brengen en eventuele maatregelen te nemen. Hoe warm (hoeveel graden) mag het op een kinderopvanglocatie zijn? De norm is (in de zomer) maximaal 25 graden in de slaapkamers en maximaal 27 graden in de groepsruimten. Het risico tijdens hitte bij jonge kinderen wordt vooral bepaald door het gedrag van verzorgers. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat kinderen niet te warm gekleed zijn, niet verbranden, meer drinken en rustiger aan doen. Welke concrete acties (pedagogisch) medewerkers daarvoor moeten nemen kunnen in het hitteprotocol worden opgenomen.

Het RIVM heeft enkele tips opgesteld voor de kinderopvang om warmte-overlast te beperken, onder andere:

  • Bied de kinderen vaak te drinken aan, bij voorkeur water. Het is belangrijk om te drinken vóórdat de kinderen dorst krijgen. Houd daarom in de gaten of de kinderen voldoende drinken.
  • Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, pas het spel aan. Zoek daarbij een koele plek op, in of rond het gebouw. Soms is het binnen prettiger vertoeven dan buiten.

Het RIVM geeft in deze brochure tips voor het opstellen van een hitteprotocol (richtlijn voor het binnen- en buitenmilieu van de kinderopvanglocatie).

Hitte en de rol van de oc

Het hitteprotocol is onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de kinderopvangorganisatie. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht op het hitteprotocol. Als er nog geen hitteprotocol is heeft de oudercommissie eveneens adviesrecht op hoe de kinderopvangorganisatie omgaat met de hitte omdat dit de veiligheid van de kinderen betreft. Als een kinderdagverblijf of bso de deuren wil sluiten moet hiervoor eerst advies worden gevraagd aan de oc: het gaat immers over de openingstijden. De oudercommissie kan de organisatie adviseren airco/ventilatoren/andere verkoelende maatregelen te  nemen of aan te schaffen in plaats van de deuren te sluiten. De organisatie mag het advies van de oc alleen naast zich neerleggen als het kan aantonen dat het advies niet in het belang van de organisatie is. Meer info over het adviesrecht en -traject van de oudercommissie.

Leestip: kwaliteitskader huisvesting kinderopvang van Ruimte-OK

Mag een kinderopvang sluiten bij hitte?

Mogen kinderdagverblijven en bso’s vanwege de hitte sluiten?

Nee, dat mag niet zomaar. De organisatie moet advies vragen aan de oudercommissie over de openingstijden. Bij het geven van advies moet de veiligheid en gezondheid van de kinderen leidend zijn. De oudercommissie kan de organisatie adviseren airco/ventilatoren/andere verkoelende maatregelen te  nemen of aan te schaffen in plaats van de deuren te sluiten. De organisatie mag het advies van de oc alleen naast zich neerleggen als het kan aantonen dat het advies niet in het belang van de organisatie is.

Langetermijnoplossing

Is er niet direct een toereikende oplossing mogelijk en is sluiting tijdens warme dagen de enige oplossing, dan is het belangrijk dat de oudercommissie op zeer korte termijn met de organisatie afspraken maakt over langetermijnoplossingen.

Kosten ouders bij sluiting

Als de organisatie sluit dan kunnen er geen uren worden afgenomen waarvoor wel is betaald. Een oplossing kan zijn de uren op een later moment in te zetten. Daar hoef je als ouder echter niet mee akkoord te gaan. Je kunt dan geld terugvragen. Let op: over de uren die je niet betaalt heb je geen recht op kinderopvangtoeslag, dus geef de wijziging door aan de Belastingdienst via Mijn Toeslagen.

Meer over kinderopvangtoeslag

Zonbescherming

Voor kinderen kan uv-straling uit zonlicht nare gevolgen hebben; hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Daarom is juist voor kinderen bescherming tegen de zon zo belangrijk.

Het RIVM geeft tips en aandachtspunten voor zonbescherming. Het motto is: bescherming tegen de zon is eenvoudig door te ‘smeren, kleren, weren’:

  • Houd kinderen tussen 12.00 en 16.00 uur zoveel mogelijk uit de zon.
  • Houd kinderen jonger dan 1 jaar helemaal uit de directe zon.
  • Laat kinderen niet te lang in hun blootje of zwemkleding lopen. Trek ze op tijd een T-shirtje aan of laat het kind uv-werende kleding dragen. Een petje of zonnehoed helpt om hoofd en gezicht te beschermen. 
  • Stel richtlijnen op voor het insmeren met zonnebrandcrème. Het adviesis: Smeer het kind een halfuur voordat het naar buiten gaat in met een zonnebrandcrème met beschermingsfactor SPF 30 of hoger. Herhaal het insmeren elke twee uur, of vaker bij sterke transpiratie of na zwemmen, spelen met water en afdrogen. Vraag ouders op zomerse dagen hun kind thuis al in te smeren. 
  • Zorg voor schaduwplekken waar kinderen buiten spelen.
  • Leg kinderen uit waarom ze beschermd moeten worden tegen de zon.
  • Laat kinderen zien hoe ouders/verzorgers omgaan met zonbescherming. Geef ze het goede voorbeeld.
  • Betrek ook de ouders erbij. Idealiter voeren zij thuis hetzelfde gedrag uit, zodat kinderen niet beter weten dan zich te beschermen tegen de zon.

Op gezondekinderopvang.nl staat meer informatie over zonbescherming, waaronder 4 pijlers om met huidbescherming aan de slag te gaan.

Meer over veiligheid en gezondheid in de kinderopvang