AVG in de kinderopvang

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook voor de kinderopvang van toepassing. Sinds 25 mei 2018 geldt deze nieuwe, strengere privacywet. De invulling van de AVG wet moet door de kinderopvangorganisatie worden vastgelegd in een privacyverklaring. De oudercommissie heeft daar adviesrecht op.

AVG en kinderopvang

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet die de privacy van burgers beschermt. Deze wet is ook voor de kinderopvang van toepassing.

De Algemene verordening gegevensbescherming geldt voor alle organisaties die veel gegevens verzamelen, zoals n.a.w.-gegevens maar ook informatie over de ontwikkeling van een kind en foto- en videomateriaal. Dus ook kinderopvangorganisaties moeten aan de nieuwe wet voldoen. Het verwerken, bewaren en delen van die privacygevoelige informatie in de kinderopvang mag alleen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Daarnaast moet worden vastgelegd hoe de kinderopvangorganisatie met de privacygevoelige infomatie omgaat. Dat kan heel goed in een privacybeleid. Daarin moet bijvoorbeeld dat de bewaartermijn van de gegevens worden vastgelegd.

De bovengenoemde criteria en wat er nog meer in het privacybeleid moet worden opgenomen staat in ons magazine van april jl. (zie hiernaast).

Ga naar de overzichtspagina veiligheid & gezondheid

AVG en de oudercommissie

De regels van de AVG gaan over privacygevoelige (veelal digitale) informatie en beeldmateriaal. Het gaat dus over de veiligheid van de kinderen en ouders. Daarom heeft de oudercommissie adviesrecht op het privacybeleid van de organisatie.

In ons ledenmagazine van april 2018 hebben we uitgebreide informatie over de AVG opgenomen zodat u als oudercommissie weet wat en hoe u de organisatie kunt adviseren.

Geen lid maar wel graag toegang tot het magazine? Word dan nu lid, dat kan al vanaf € 25,- per jaar. Dan ontvangt u de onloggegevens van onze ledensite waar u het magazine kunt downloaden.

Lees meer over het BOinK lidmaatschap