Contract en algemene voorwaarden

Wanneer u heeft gekozen voor een gastouder, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf (crèche) of peuterspeelzaal sluit u een contract af.

Het contract

Een contract bestaat uit:

  • de (plaatsings)overeenkomst
  • de algemene voorwaarden
  • het beschreven aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een informatieboekje)

Per opvangsoort hebben we aanbevelingen op een rij gezet, deze vindt u hiernaast.

Eisen algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van een kinderopvangorganisatie, moeten minimaal voldoen aan de eisen voor algemene voorwaarden die de wetgever heeft vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 6. Artikel 236 en 237 bevatten de zwarte en grijze lijst waarin wordt uitgelegd welke voorwaarden onredelijk bezwarend (zwarte lijst) of mogelijk onredelijk bezwarend (grijze lijst) zijn. 

Lees meer: opvang kiezen

Opvang vergelijken

Opzegtermijn

Sinds de invoering van de Wet van Dam is het vermoedelijk onredelijk bezwarend om bij een contract voor onbepaalde tijd, een opzegtermijn van langer dan één maand te hanteren. Dit geldt ook voor contracten in de kinderopvang. De Geschillencommissie Kinderopvang heeft zich meerdere malen uitgesproken dat de opzegtermijn maximaal één maand mag zijn:

'Ondernemer handelt in beginsel in strijd met toepasselijke wetgeving als hij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij hij voor die langere termijn goede gronden aanvoert.' 

Ouders moeten volgens de Wet van Dam tevens op elk moment van de maand de opvang van hun kind(eren) kunnen opzeggen en de opzegtermijn gaat dan ook vanaf dat moment in. 

Aanbevelingen voor afsluiten contract

 

Komt een gastouder bij u aan huis? En is de gastouder geen ZPP-er of familielid? Verdiep u dan goed in de regels van de zogenaamde regeling dienstverlening aan huis. Deze regeling voorkomt dat u als vraagouder werkgever wordt van uw gastouder.