Nieuwsbrief januari 2019
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002

In deze nieuwsbrief:

- Nieuwe brochure 'Contracten'
- App meldcode kindermishandeling
al 6.200 keer gedownload
- Nieuwe site over kindermishandeling
- IKK: veiligheids- en gezondheidsbeleid
- Oproep: oc over implementatie IKK
- FAQ: ruildagen
- Oc basistraining Drachten, Rotterdam,
Utrecht en Heerhugowaard
- BOinK is verhuisd

Brochure contracten cover
Nieuwe brochure 'Contracten'

Waarom moet je een contract hebben met de kinderopvangorganisatie voor de plaatsing van je kind? Wat moet er in staan? Mag een opvangorganisatie zomaar wijzigingen doorvoeren? Wat is de maximale opzegtermijn voor het contract? Het antwoord op deze en meer vragen vind je in onze nieuwe brochure: 'Contracten in de dagopvang en buitenschoolse opvang'.

Download de brochure

 

 

logo_app_meldcode KM
App meldcode kindermishandeling al 6.200 keer gedownload

Sinds de lancering een maand geleden, is de app van de meldcode kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting en uiteraard heel goed nieuws, maar het doel is nog niet bereikt.

Pedagogisch medewerkers en gastouders zijn verplicht met de meldcode te werken als zij vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 januari jl. is de vernieuwde meldcode met afwegingskader van kracht. Het afwegingskader helpt medewerkers bij de beslissing om wel of niet te melden bij Veilig Thuis. Het afwegingskader is ook in de app opgenomen.

Lees meer over de app en het doel
Lees meer over de meldcode.

Nieuwe site over kindermishandeling

In navolging van de speciale app over de meldcode kindermishandeling is er nu ook een speciale website over kindermishandeling. Op deze site staat betrouwbare informatie en diverse tips over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar. Met deze informatie hebben professionals uit de kinderopvang en het onderwijs meer bagage waarmee signalen van mishandeling of grensoverschrijdend gedrag mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en, indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft, over gaan tot melden bij Veilig Thuis.

Ga naar de nieuwe site: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl

Lees meer

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
Boink_Icoon_IKK_365 x 1200px
IKK uitgelicht: veiligheids- en gezondheidsbeleid

In elke uitgave van onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een item uit de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze maand: het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Met het oog op veiligheid en gezondheid is het motto in de Wet IKK: kinderen beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s. Om dit in de praktijk te kunnen toepassen is het nodig dat er inzicht is in de risico’s. Daarom moet elk kinderdagverblijf en elke bso een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben waarin de risico’s van de betreffende opvanglocatie staan omschreven. Dit beleid vormt het uitganspunt voor het handelen in de praktijk. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is in de plaats van de risico-inventarisatie gekomen. De verplichting om een ongevallenlijst bij te houden is komen te vervallen. De risico-inventarisatie en ongevallenlijst zijn nog wel verplicht in de gastouderopvang.
De komende nieuwsbrieven zullen we verder ingaan op (de inhoud van) het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Wij zijn op zoek naar een oudercommissie die (onlangs) heeft gewerkt aan / betrokken is bij het gezondheids- en veiligheidsbeleid van de opvangorganisatie. Wie wil zijn/haar ervaringen delen in ons magazine? Bel / mail naar 030-2331400 / boink@boink.info.


Volgende maand in deze IKK rubriek: het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de oudercommissie.

Lees alle 'IKK uitgelicht'-items.

FW BOINK nr 548 1200px
Oproep: oc over implementatie IKK

De eisen uit de Wet IKK worden tussen 2018 en 2023 gefaseerd door alle kinderopvangorganisaties ingevoerd. Bureau Bartels onderzoekt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de komende jaren hoe de implementatie van de nieuwe kwaliteitseisen verloopt. Het ministerie wil daarbij ook graag de meningen en ervaringen van oudercommissies betrekken. Wilt u uw ervaringen met de invoering van de maatregelen met de onderzoekers delen? Vul dan de vragenlijst in.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sigrid Zeeman van Bureau Bartels (tel. 033-4792020 of sigrid.zeeman@brtls.nl). De uitkomsten van het onderzoek worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

FW BOINK nr 495 580px
FAQ: ruildagen

Tijdens ons spreekuur ontvangen we vele vragen. Elke maand lichten we een vraag uit.

Het beleid rondom de ruildagen wijzigt. Mag dat zomaar?

Indien een organisatie ruildagen aanbiedt dan zullen de voorwaarden daarvan zijn opgenomen in uw contract of de algemene voorwaarden van de organisatie. Wij merken dat organisaties het ruilbeleid aanpassen als zij hun beloftes niet meer kunnen waarmaken omdat groepen steeds voller worden. Indien ruildagen een onderdeel van uw contract zijn dan zal de organisatie u een nieuw contract moeten aanbieden. Staan de ruildagen in de algemene voorwaarden genoemd dan kan de organisatie deze meestal eenzijdig aanpassen. De organisatie dient u daar natuurlijk wel tijdig van op de hoogte te brengen.  

Meer over contracten in de kinderopvang

Meer FAQ's

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_011
kinderenslingers.jpg
Basistrainingen voor oudercommissies

In maart geven we viermaal de basistraining voor oudercommissies.

Tijdens de basistraining komen de Wet kinderopvang en de taken, rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de oudercommissie aan bod. Tevens worden de adviesonderwerpen, het adviestraject en alle 'partijen' waar je als oudercommissie mee te maken krijgt besproken. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng en vragen.

Klik op de plaats en datum hieronder om u aan te melden.

Drachten op 11 maart
Rotterdam op 18 maart
Utrecht op 25 maart
Heerhugowaard 27 maart


Meer info over de basistraining
Alle data en locaties

Verhuisdoos
BOinK verhuisd

Wij zijn verhuisd! Ons nieuwe adres is:

Herenstraat 39 
3512 KB Utrecht 

Ons telefoonnummer is niet gewijzigd.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015

© BOinK