Nieuwsbrief april 2020
nieuwskinderopvang.jpg
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002

In deze nieuwsbrief:

- Coronasluiting: compensatieregeling is rond
- Compensatie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen
- Minder inkomsten = meer kinderopvangtoeslag
- App meldcode kindermishandeling nu ook voor onderwijs
- Kinderopvangtoeslagaffaire: het laatste nieuws
- IKK uitgelicht: waarop inspecteert de GGD?
- Verbetertraject kinderopvangtoeslag
- BOinK gesloten 5, 21 en 22 mei

coronakinderopvang.jpg
Coronacrisis en kinderopvang

Na intensief overleg tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), BOinK (en voor de gastouderopvang ook VGOB en Nysa) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is nu bekend hoe de eigen bijdrage kinderopvang gedurende de sluitingsperiode wordt gecompenseerd.

U hoeft niets te doen om de compensatie te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april die volgens de huidige planning plaats vindt in de maanden juni / juli. Als de sluiting van de kinderopvang langer duurt zal de betaling betrekking hebben op deze langere periode. De eenmalige betaling zal dan op een later moment plaats vinden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de betaling uitvoeren.

De overheid heeft ouders gevraagd de rekening van de kinderopvang door te blijven betalen en zet daar tegenover de 175 miljoen voor de compensatie van de eigen bijdrage van ouders tot het maximale uurtarief van de Belastingdienst. Van de ondernemers die een uurtarief hanteren boven het maximum uurtarief, wordt gevraagd om het deel boven het maximum uurtarief zelf aan ouders te compenseren. Samen met BK en BMK hebben we modelbrieven opgesteld die kinderopvangorganisaties kunnen gebruiken om ouders te informeren.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag (of andere vergoeding) ontvangen is op dit moment nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is. Zie hieronder voor meer info en hoe deze ouders ons kunnen helpen dit wel voor elkaar te krijgen.

Uitgebreide toelichting vindt u in deze veelgestelde vragen (FAQ) over de compensatie-regeling.
Kijk voor meer info ook op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang.

Compensatie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen is op dit moment nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is. We zetten alles op alles om ook voor deze ouders een goede regeling op te zetten. Daarbij helpt het als we een beter beeld hebben van deze groep ouders en het bedrag waar het om gaat.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag, dan willen we u vragen de vragenlijst op onze website in te vullen. We gebruiken de informatie om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ondersteunen bij het ontwikkelen van de compensatieregeling voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Hierin werken we weer samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

BOinK voorzitter Gjalt Jellesma heeft in een interview op Radio 1 meer uitleg gegeven over de compensatie voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Minder inkomsten = meer kinderopvangtoeslag

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: verandert uw inkomen? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Met een lager inkomen ontvangt u een hogere kinderopvangtoeslag. Log in op www.mijntoeslagen.nl om de wijziging door te geven. Andersom geldt ook: verdien je (straks weer) meer, geef dan ook die wijziging in je inkomen door aan de Belastingdienst anders loopt u het risico dat u later kinderopvangtoeslag moet terugbetalen

Let op: wijzigingen in het aantal uren tijdens de corona-sluiting hoeft u niet door te geven.

Meer over kinderopvangtoeslag

appmeldcodeonderwijs.jpg
App meldcode kindermishandeling nu ook voor onderwijs

De meldcode kindermishandeling app is uitgebreid voor onderwijs. De app is al een kleine 38.000 keer gedownload! Vanaf nu bevat de app dus ook de meldcode voor het onderwijs. Met de app kunnen de stappen van de meldcode kindermishandeling heel eenvoudig doorlopen worden. Ook staat er in de app aanvullende uitleg, info en praktijkvoorbeelden. Ook -juist- in deze periode van thuisonderwijs is het belangrijk dat signalen van kindermishandeling worden opgepakt. De app helpt bij het nemen van de vervolgstappen. De app kan gratis worden gedownload en het gebruik ervan is anoniem. BOinK heeft de app gerealiseerd in opdracht van en in samenwerking met de Algemene Vereniging Schoolleiders, PO-Raad en VO Raad, MBO Raad en NVS-NVL.

Lees meer over de app meldcode kindermishandeling.

wetikk.jpg
IKK uitgelicht

In elke uitgave van onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het onderwerp toezicht en handhaving in de kinderopvang, die als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang op sommige punten is veranderd. Deze maand:

Waarop inspecteert de GGD?

De toezichthouder van de GGD controleert of de kwaliteit van de kinderopvanglocatie voldoet aan de wet en regelgeving. De volgende onderwerpen worden gecontroleerd:

 1. Registratie, wijzigingen en administratie
 2. Pedagogisch klimaat (pedagogische praktijk, pedagogisch beleid, voorschoolse educatie (VE)).
 3. Personeel en groepen (opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires, verklaring omtrent gedrag en personenregister kinderopvang, stabiliteit van de opvang voor kinderen: vaste gezichtencriteria, aantal beroepskrachten, gebruik van de voorgeschreven voertaal)
 4. Veiligheid en gezondheid (veiligheids- en gezondheidsbeleid en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)
 5. Accommodatie (eisen aan de ruimtes)
 6. Ouderrecht (informatieverstrekking, oc, klachten en geschillen).

Komende maanden gaan we dieper in op deze inspectiedomijnen.
Lees alle 'IKK uitgelicht'-items.

Belastingdienst Toeslagen envelop telnr
Kinderopvangtoeslagaffaire: het laatste nieuws

Na de uitkomsten van het onderzoek van Commissie Donner die onderzoek deed naar de kinderopvangtoeslag-affaire, heeft de Belastingdienst een speciale web-pagina ingericht. Via deze site kunt u onder andere de webinars van staatssecretaris Alexandra van Huffelen met gedupeerde ouders terugkijken. U vindt er ook uitleg over stoppen met terugbetalen en meer informatie. Daarnaast heeft de Belastingdienst een stroomschema gemaakt waarmee u kunt checken of u in aanmerking komt voor herbeoordeling.

Ga naar de speciale website van de Belastingdienst 

Verbetertraject kinderopvangtoeslag

De overleg-bijeenkomsten met de Belastingdienst over het Verbetertraject kinderopvangtoeslag kunnen op dit moment helaas niet doorgaan. De Belastingdienst werkt achter de schermen door aan de uitwerking van de verbeterplannen. Wat houden die verbeteringen ook al weer in?

 1. Er worden meer/vaker gegevens opgevraagd bij kinderopvangorganisaties over de werkelijke afgenomen kinderopvang (versus de inschatting die bij Belastingdienst meestal bekend is).
 2. Er wordt meer gebruik gemaakt van gegevens van organisaties als het UWV over de uren die ouders werken.
 3. Ouders met (kans op) problematische schulden worden begeleid.
 4. Het aanvraagproces en doorgeven van wijzigingen wordt makkelijker gemaakt.
 5. Verbetering van de schatting van de opvanguren.
 6. Ouders krijgen (digitaal) warschuwingen dat ze wijzigingen moeten doorgeven als die aan de orde. zijn.
 7. Er wordt onderzocht of als er sprake is van grote terugvorderingen, er kan worden gekeken naar redelijkheid.

Waarom deze acties helpen bij het terugdringen van het aantal terugvorderingen leest u op onze site.

BOinK gesloten

Op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 21 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei is BOinK gesloten. De eerst volgende werkdag zijn we tussen 9.00 en 17.00 uur weer bereikbaar. Contact-info.

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_012
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_013
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_014
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_015

Kijk voor het laatste nieuws op boink.info/nieuws
en volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn