Pas op varianten beslisboom

BOinK en Jeugdartsen Nederland (AJN) maken zich zorgen over de varianten op de beslisboom 'neusverkouden kinderen' die afgelopen dagen door verschillende de media zijn gepubliceerd. De beslisboom van BOinK en AJN is met heel veel zorg samengesteld en veelvuldig besproken met medisch specialisten en het RIVM. Over de woordkeus en volgorde van de vragen zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Een kleine aanpassing daarin kan leiden tot een heel andere uitkomst. Dat schept verwarring maar is bovenal zeer onwenselijk. We adviseren daarom altijd om met de meest actuele versie van de originele beslisboom te werken.

Update 22 september: er is nog maar één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

De beslisboom 'neusverkouden kinderen toelaten op de kinderopvang/school' is een schema met vragen waarmee bepaald kan worden of een kind met een snot/loopneus naar de kinderopvang of school mag.

 

Meer over de beslisboom (o.a. overzicht wijzigingen meest recente versie)

Meer over corona & kinderopvang