Nog geen versoepelingen coronamaatregelen kinderopvang

Op 3 juni jl. heeft het kabinet laten weten dat er nog geen versoepelingen komen voor de kinderopvang t.a.v. de maatregelen tegen corona. Dat betekent dat het protocol kinderopvang & corona van kracht blijft. Ook de bso moet het locatiespecifieke plan voorlopig nog behouden. De beslisboom blijft eveneens gelden.
Mogelijk komen er bij stap 4 van het openingsplan ook weer versoepelingen voor de kinderopvang.

versoepelingencoronamaatregelenkinderopvang.jpg

Het kabinet schrijft in reactie op het 115e advies van het OMT het volgende over kinderopvang:

"Het OMT merkt op dat de generieke kaders voor de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs zijn opgesteld om – onder stapsgewijze heropening van de scholen – snelle verspreiding van de huidige varianten, te voorkomen. Het OMT adviseert om de aanvullende maatregelen t.a.v. contactbeperking in deze settings op dit moment niet los te laten. Mogelijk ontstaat hier ruimte voor als stap 4 in het openingsplan wordt genomen. Dit is wanneer het aantal besmettelijke personen in Nederland (en daarmee de infectiedruk) belangrijk verder is gedaald."

en:

"Het kabinet neemt het advies met betrekking tot het handhaven van de generieke kaders voor de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs over en zal dit opnieuw aan het OMT voorleggen als stap 4 aan de orde is."

Download de hele brief van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).


Protocollen

Om in coronatijd zo veilig mogelijke opvang te bieden is er een protocol kinderopvang & corona. Daarin staan diverse maatregelen waaraan kinderopvangorganisatie zich moeten houden. Bso's moeten daarnaast een locatie-specifiek plan hebben om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. De oudercommissie heeft adviesrecht op het protocol en het locatiespecifieke plan. Het protocol en de handreiking voor het locatiespecifieke plan zijn opgesteld door diverse partijen uit de branche kinderopvang (waaronder BOinK) in samenwerking met het ministerie van SZW.

Download het protocol kinderopvang & corona 
Download de handreiking voor het locatiespecifieke plan voor de bso


Beslisboom kinderopvang

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle kinderopvang die naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder of bso gaan. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar. Lees meer over de beslisboom.

Download de meest recente versie van de beslisboom
Download de meest recente versie van Engelstalige de beslisboom

Lees ook: 10 vragen en antwoorden over de compensatie kinderopvang tweede coronasluiting

Lees ook: Uurtarieven kinderopvangtoeslag 2022 waarschijnlijk 0,51% omhoog

Meer over kinderopvang en corona