Nieuwe versie Engelse beslisboom beschikbaar, kleine aanpassing in Nederlandse beslisboom (versie 14 oktober)

New English version of the decision tree from age 0 years up to group 8 primary school available. Read more about the decision tree (information in English). Download the English decision tree.

De Engelse versie van de nieuwste beslisboom is nu ook beschikbaar. In de Nederlandstalige beslisboom (versie 9 oktober) is een kleine aanpassing gedaan omdat de formulering van één vraag in sommige gevallen tot discussie leidde. Met de beslisboom kan worden bepaald of een kind tussen de 0 jaar en groep 8 met gezondheidsklachten thuis moet blijven of naar de kinderopvang en/of school mag.  

Op 9 oktober is een nieuwe versie van de Nederlandse beslisboom gepubliceerd. De wijzigingen in die versie zijn nu ook doorgevoerd in de Engelstalige boom.

In de Nederlandse boom is bij de tweede vraag de formulering aangepast (omgedraaid) naar: 'Heeft een huisgenoot van het kind naast klachten die passen bij corona ook koorts (38,0 graden of hoger) of benauwdheid?' (vraagstelling is omgedraaid). Het gaat dus om de combinatie van koorts én coronagerelateerde klachten of benauwdheid én coronagerelateerde klachten. Als een huisgenoot alleen koorts of alleen benauwdheid heeft hoeft een kind zonder klachten niet thuis te blijven.

In het kader 'Hoe lang moet een kind thuisblijven?' is duidelijk gemaakt dat het om een ziek kind gaat. 'Huisgenoot' is uit de tekst gehaald omdat er voor volwassenen andere regels gelden. Deze regels zijn te vinden in de 12 jaar + beslisboom.

Uiteraard zijn deze aanpassingen ook doorgevoerd in de Engelstalige boom.

 

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Lees ook: Breed gedragen oproep sneltesten medewerkers kinderopvang en MBO

Meer over corona & kinderopvang