Nieuwe beslisboom: nieuw uitgangspunt en nieuwe quarantaineregels 0 t/m 3 jarigen (versie 18 oktober 2021)

Er is een nieuwe versie van de beslisboom. We merkten dat een kind met of zonder klachten het uitgangspunt is voor veel ouders en professionals. De beslisboom hebben we daarop aangepast: je begint met het bepalen of een kind klachten heeft die passen bij corona (grijze blok). Daarna volg je de route die voor het betreffende kind van toepassing is. Een andere aanpassing in de beslisboom is de wijziging van de quarantaine-regels voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.

Het eerste wat opvalt aan de nieuwe versie is de nieuwe lay out: een liggend formaat. Door de beslisboom zo in te delen is de informatie beter over de pagina verdeeld.

Verder is aangepast: 

  • Het tekstblok ‘Bedenk vóór je begint’ heeft meer nadruk gekregen omdat het informatie bevat die je móet weten voordat je de beslisboom gaat gebruiken. 
  • De startvraag is vervangen door het uitgangspunt “kind MET of kind ZONDER klachten” (grijze blokken).
  • De nieuwe quarantaineregel voor 0 t/m 3 jarigen is verwerkt. Vanaf 15 oktober hoeven kinderen van 0 t/m 3 jaar niet meer in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Dit geldt voor contacten zowel binnen als buiten de kinderopvang. Wel krijgen zij het advies om bij het ontstaan van klachten thuis te blijven en te testen. Zie de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) van het RIVM. https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
  • De toelichting bij de *, ** en *** zijn gebundeld in één kader zodat de informatie makkelijker vindbaar is.
  • Bij de toelichting op categorie 2 contacten stond: “Groep- en klasgenoten van een enkel besmet kind hoeven niet in quarantaine.” In deze zin is ‘kind’ vervangen door ‘persoon’, want het geldt ook als de medewerker/leerkracht besmet is. Dat is ook verwerkt in het blauwe blokje in de boom.
  • Bij de 'gebruikelijke klachten' is 'chronische luchtwegklachten' toegevoegd.
  • Het tekstblok met informatie over testen is verwijderd. Die informatie diende niet het primaire doel van de beslisboom, namelijk bepalen of een kind thuis moeten blijven of niet. Nu is er meer ruimte voor relevantere informatie en oogt de boom overzichtelijker. In het kader ‘Wanneer mag een kind weer naar de opvang/school?’ is nu wel een verwijzing opgenomen naar de website van de Rijksoverheid, waar de informatie over het testen van kinderen staat.

Aan de Engelstalige versie van de beslisboom wordt nog gewerkt. Die komt z.s.m. beschikbaar.

Nieuw protocol kinderopvang & corona

Ook het protocol kinderopvang & corona is aangepast (versie 18 oktober 2021). Download het vernieuwde protocol.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Wat is 'veel hoesten'

In de beslisboom wordt gevraagd of een kind veel hoest. Het RIVM spreekt in haar richtlijn over 'incidenteel hoesten' en 'af en toe hoesten', zonder dat verder te specificeren. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Daarom wordt er ook in de beslisboom geen nadere omschrijving van ‘veel hoesten’ gegeven. Twijfelt u of er sprake is van veel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) of vraag een (kinder)arts om advies.

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals koorts, benauwdheid, veel hoesten) of (terug)komen uit een land met een zeer hoog risico. De richtlijnen verschillen per situatie en per leeftijdsgroep. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar. De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. Download de Nederlandse 12+ boom.

Samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland

We hebben de beslisbomen gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Elke aanpassing van de beslisbomen wordt met AJN Jeugdartsen afgestemd.

Gecontroleerd door het RIVM

De beslisboom en de coronaregels van het RIVM komen met elkaar overeen. De beslisboom is bedoeld om het volgen van de regels makkelijker te maken. Het RIVM heeft elke versie van de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. Op de website van het RIVM en de Rijksoverheid zijn de regels terug te vinden. Zie o.a.:
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht.

Wat eraan vooraf ging

De aanleiding voor het maken van de beslisboom was de aanpassing van de richtlijnen van het RIVM op 17 juni 2020. Kinderen tot een bepaalde leeftijd die een neusverkoudheid hebben mochten vanaf dat moment weer naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of basisschool. Wel gelden er een aantal aanvullende voorwaarden. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

BOinK heeft toen (juni 2020) een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. We hebben AJN Jeugdartsen Nederland gevraagd met ons mee te denken en kijken. Zo is er een mooie samenwerking ontstaan. Medewerkers in de kinderopvang leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen de beslisboom gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Sinds het begin zijn de regels voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang/school regelmatig gewijzigd. Na elke wijziging is de beslisboom geüpdatet.

Kijk hier voor een overzicht van alle versies

Meer corona en kinderopvang