Misverstand: alleen koorts, iedereen thuisblijven

Er lijkt een misopvatting te bestaan over de thuisblijfregels wanneer iemand in een huishouden alleen koorts heeft. Koorts komt bij jonge kinderen vaak voor, daarom vinden we het belangrijk om goede informatie te geven zodat onnodige gevolgen uitblijven. Hieronder leggen we uit hoe het precies zit. We gaan er in deze situatie vanuit dat huisgenoten op dit moment of in de afgelopen 10 dagen geen corona hebben (gehad) of klachten hebben die passen bij corona, er geen contact is geweest met iemand met corona en de huisgenoten niet terugkomen uit een rood of oranje gebied. 

Als iemand in een huishouden alleen koorts heeft blijft hij/zij thuis (ongeacht de leeftijd) maar huisgenoten hoeven niet thuis te blijven. Pas als de betreffende persoon náást koorts óók andere klachten heeft die passen bij corona, moeten huisgenoten ook thuis blijven. Andere klachten die bij corona passen zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging en plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Dus heeft de betreffende persoon verschillende van de hiervoor genoemde klachten (minimaal 2) dan blijven alle huisgenoten thuis.

Dit is ook terug te vinden in de 'beslisboom thuisblijven of naar de opvang?'.

Dit bericht is gecontroleerd door Jeugdartsen Nederland. De informatie is afgestemd met het RIVM.

Meer over corona & kinderopvang