Financiële compensatie sluiting BSO

Zoals zaterdag 18 december bevestigd: er komt weer een compensatieregeling tijdens de sluiting. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke details.
  • Voor de BSO groepsopvang komt er voor alle ouders financiële compensatie vanuit de overheid ingaand op 21 december 2021. De overheid vergoedt alleen het deel tot het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.
  • Voor de BSO gastouderopvang komt er géén compensatie omdat de gastouderopvang in principe gewoon open is. De oproep om kinderen in de basisschoolleeftijd niet te komen brengen als dit niet echt nodig is, is daarom geschrapt.
  • De financiële compensatie geldt voor de periode vanaf 21 december 2021 tot in ieder geval 10 januari 2022. De Rijksoverheid rekent 20 december als overgangsdag en voor deze dag komt dus geen compensatie. We begrijpen dat dit vervelend is voor iedereen van wie de bso vanaf 20 december dicht is gegaan. Wij zijn hierover nog in gesprek.
  • Net als tijdens de vorige lockdown doen wij, BOinK, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Brancheorganisatie Kinderopvang, een dringend beroep op alle kinderopvangorganisaties om aan ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang door de sluiting, het gedeelte boven het maximaal te vergoeden uurtarief van de overheid te vergoeden. Als ouders wél gebruik maken van de opvang in het kader van noodopvang kan de organisatie ervoor kiezen het gedeelte boven het maximaal te vergoeden uurtarief, alleen terug te betalen aan de ouders voor de dagen dat er géén gebruik is gemaakt van de noodopvang.

Een klein deel van de ouders maakt meer gebruik van de noodopvang dan de uren waarvoor ze een contract hebben. Ons advies blijft staan om deze opvang “om niet” te verstrekken daar waar dit binnen de bestaande personeelsbezetting/beschikbare uren opvang, kan worden opgelost.

Klik hier voor de informatie van de Rijksoverheid over Corona en kosten kinderopvang

 

Klik hier voor alle informatie over Corona en Kinderopvang