English version of the decision tree nasal cold child

Beslisboom verkouden kind nu ook in het Engels beschikbaar

With the help of this decision tree you will be able to determine whether a child that has a cold should or should not be allowed to attend child care or primary school (up to any age). The decision tree has been developed on the basis of the directives of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). It is a guideline for parents and child care workers (after-school and childminder care) and schools.

On this document you will also find the answers to the question how long should a child stay at home? and when should a child be tested?

Download the English decision tree

Read also: information for parents who do not get childcare benefit (kinderopvangtoeslag)

 

Van de beslisboom voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang / school is nu ook een Engelse variant beschikbaar.

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder.

De verbeteringen in de beslisboom zijn samen met AJN Jeugdartsen Nederland tot stand gekomen. De nieuwe beslisboom is wederom voorgelegd en goedgekeurd door het RIVM. We bedanken de gebruikers van de beslisboom voor hun feedback en suggesties.

Wat is er aangepast?

Update 14 oktober: klik hier voor de aanpassingen in de beslisboom van 14 oktober.

Update 9 oktober: klik hier voor de aanpassingen in de beslisboom van 9 oktober.

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

  • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
  • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
  • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
  • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
  • De datum is aangepast.

We roepen alle ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, basisscholen* en andere professionals uit de twee branches op om met deze vernieuwde beslisboom te gaan werken. Delen van dit bericht in de link naar de nieuwe beslisboom stellen we zeer op prijs.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Kinderen van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school. Sinds 11 september mogen ook kinderen van 7 t/m 12 jaar met een neusverkoudheid onder dezelfde voorwaarden naar de kinderopvang/school. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de richtlijnen van het RIVM. De beslisboom is gecontroleerd en akkoord bevonden door het RIVM. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders), leerkrachten en andere medewerkers van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de regelgeving van het RIVM. U vindt de documenten hieronder.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Information for parents who do not get childcare benefit (kinderopvangtoeslag)

Meer over corona en kinderopvang