Decision trees: new version available (21 July) - Nieuwe versie Engelstalige beslisbomen

The new version of the decision tree is now available.

Download the dicision tree from age 0 up to group 8 primary school 
Download the dicision tree 12 years +

The adjustments have been made in consultation with AJN Jeugdartsen Nederland (Dutch society of Youth Healthcare Doctors) and the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). The RIVM has again checked the decision trees.

With the help of the decision tree you will be able to determine whether a child should or should not be allowed to attend child care or primary school (up to any age) during COVID-19. The decision tree has been developed on the basis of the directives of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). It is a guideline for parents and child care workers (after-school and childminder care) and schools.

On this document you will also find the answers to the question how long should a child stay at home? And when should a child be tested?

In de Engelse beslisboom zijn de wijzigingen opgenomen die al waren doorgevoerd in de Nederlandse beslisboom versie 14 juli 2021.

beslsiboomengels.png

Alle wijzigingen op een rij (summary of all adjustments)

  • De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen: verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen weer naar de kinderopvang en school. Maar let op: ook voor verkouden kinderen moet de beslisboom worden doorlopen.
  • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven. Deze vraag is daarom komen te vervallen.
  • ‘Rood of oranje gebied’ is aangepast naar ‘land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl). 
  • De vragen over 'nauw contact' en 'terugkomst uit het buitenland' zijn losgekoppeld. Deze stonden in de vorige versie in één blok. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.
  • Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun* is.
  • Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.
  • De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? i.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).

*Wanneer is een kind immuun? (in wat case is a child immune?)

Een kind tussen de 0 jaar en groep 8 is immuun als het:

  • in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.
  • minimaal 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is voor corona.
  • corona heeft gehad en daarná een vaccinatie heeft gehad.

Deze uitleg staat ook op de beslisboom.

12+ boom

Er zijn ook nieuwe regels voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen.

Download de Nederlandstalige beslisbomen

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. De 12+ boom kan worden gedownload van de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

De beslisboom is een vertaling en grafische (schematische) weergave van de coronaregels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd: kinderen tot een bepaalde leeftijd die een neusverkoudheid hebben mochten vanaf dat moment weer naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of basisschool. Wel gelden er een aantal aanvullende voorwaarden. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben toen (juni 2020) een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Gedurende de afgelopen maanden zijn de regels voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang/school regelmatig gewijzigd. Na elke wijziging is de beslisboom geüpdatet.

Kijk hier voor een overzicht van alle versies.

Meer over corona en kinderopvang