Breed gedragen oproep sneltesten medewerkers kinderopvang en MBO

Dertien partijen uit de onderwijs- en kinderopvangsector, waaronder BOinK, hebben een dringende oproep gedaan aan de Tweede Kamer: geef medewerkers kinderopvang en MBO voorrang bij het testen op Covid-19.

covidkinderopvang.jpg

13 oktober 2020

Geachte Kamerleden,

Onderwijs en kinderopvang zijn vitale sectoren. De medewerkers in deze sectoren voelen zich verantwoordelijk om in deze coronacrisis de continuïteit van de opvang van hun kinderen en het onderwijs aan hun leerlingen en studenten zoveel mogelijk te waarborgen. Dat is niet alleen in het belang van de kwaliteit van het onderwijs, het voorkomen van nog meer achterstanden maar ook economisch van groot belang. Want zo kunnen ouders aan het werk blijven.

Medewerkers verrichten hun werk in moeilijke omstandigheden en lopen daarbij ook risico’s voor zichzelf en hun omgeving. Om onnodige uitval te voorkomen is het daarom van groot belang dat zij snel getest kunnen worden en voor hen snel een testuitslag beschikbaar is. Helaas werkt de voorrangsregeling nog niet overal goed en is deze niet beschikbaar voor medewerkers in de kinderopvang en het mbo.

Terwijl het aantal besmettingen en daarmee ook de uitval onder onze medewerkers fors toenemen. Inmiddels zijn er twee sneltesten gevalideerd en nu wordt onderzocht hoe deze snel en effectief kunnen worden ingezet. Dat is hoopvol. Minister De Jonge heeft aangegeven dat deze sneltesten beschikbaar zouden kunnen komen voor medewerkers in het onderwijs en andere vitale sectoren. De wenselijkheid daarvan onderstrepen wij van harte.

Als gezamenlijke onderwijs- en opvangorganisaties doen wij daarom een dringend beroep op het kabinet en uw Kamer om de medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang met voorrang toegang te geven tot de sneltesten.

Met vriendelijke groet,

AOb, AVS, BK, BMK, BOinK, FvOv, Lecso, Lerarencollectief, Ouders & Onderwijs, MBO Raad, PO-Raad en VO-raad en CNV Onderwijs

Download de brief aan de Tweede Kamer

Eerder deden BOinK, BK en BMK ookal een oproep om pedagogsich medewerkers voorrang te geven bij het testen. Ook heeft er er gesprek met staatssecretaris Bas van 't Wout (SZW) plaatsgevonden.

Meer over het coronavirus & kinderopvang

Lees ook: nieuwe beslisboom kinderen naar kinderopvang / school?