Beslisboom 'neusverkouden kinderen toelaten op de kinderopvang/school' beschikbaar

Update 9 oktober 2020: voortschrijdend inzicht in communicatie heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten. Kijk hier voor een overzicht van de wijzigingen.

Update 22 september: er is nog maar één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar. Now available: the English version of the decision tree age 0-group 8 primary school.

Update 3 september: er zijn wijzigingen doorgevoerd n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. In dit bericht staan alle wijzigingen op een rij. De nieuwe beslisboom kunt u hieronder downloaden. 

Update 1 juli: de beslisboom is n.a.v. feedback aangepast. De nieuwe versie is gecontroleerd door het RIVM. In dit bericht staan alle wijzigingen op een rij.

Update 22 juni 2020: de startvraag van de beslisboom is aangepast. Inhoudelijk gelijk aan de versie van 19 juni maar door andere formulering concreter gemaakt.

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland hebben we een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso's, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen.

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot en met 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of school mogen. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet. De vragenlijst en beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK maakt dat eenvoudiger.

Met de vragenlijst of de beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is een vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en de vragenlijst en beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Beslisboom of vragenlijst?

De beslisboom is een grafische (schematische) weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

Download de beslisboom 0 jaar t/m groep 8

English version of the decision tree age 0-group 8 primary school