Nieuwe rekentool BKR 2019 beschikbaar

Het Besluit kwaliteit kinderopvang verandert de rekenregels voor de beroepskracht-kindratio (BKR) per 1 januari 2019. De nieuwe rekentool BKR geeft kinderopvangondernemers inzicht in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties.

Uiteraard helpt de rekentool ook ouders en oudercommissies om na te gaan hoeveel pedagogisch medewerkers (leidsters) er op de groep van hun kind horen te staan.

Ga naar de rekentool

Er is nogal wat discussie over de nieuwe beroepskrachtkindratio. Lees hier de visie van BOinK. 

Meer nieuws