Checklist kwaliteit IKK

Controleer met deze nieuwe checklist of de kinderopvang aan alle huidige kwaliteitseisen voldoet (IKK proof). Voor oudercommissies en ondernemers.

Afgelopen jaren heeft de Wet IKK voor de nodige veranderingen gezorgd. Is alles nu op orde? Voldoet uw kinderopvang aan de (nu geldende) kwaliteitseisen? We hebben een checklist van één A4-tje gemaakt met een overzicht van alle items:

  • eisen die al sinds 2005 gelden (zoals het aantal mper kind)
  • eisen die door IKK zijn gewijzigd (zoals het vastgezichtenprincipe en de beroepskracht-kindratio)
  • nieuwe eisen uit de Wet IKK (zoals de mentor en het EHBO-certificaat)

Per onderdeel wordt een toelichting gegeven. 

Download de checklist

Meer over kwaliteit van kinderopvang

Meer over IKK