Bijeenkomsten meldcode kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan, heeft gerapporteerd dat ongeveer 120.000 kinderen jaarlijks te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Minstens zo verontrustend is de conclusie dat de schade die ontstaat bij kinderen als gevolg van kindermishandeling ook op momenten dat ze volwassen zijn nog steeds een grote negatieve invloed op hun leven heeft.

De gemeente Amsterdam, Veilig Thuis en BOinK organiseren vier bijeenkomsten voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere betrokken professionals uit beide sectoren.

Waarom deze bijeenkomsten?

Op 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Aan de bestaande meldcode is het afwegingskader toegevoegd. Dit afwegingskader moet het voor professionals in onderwijs en kinderopvang eenvoudiger maken om de meldcode toe te passen. De rol van Veilig Thuis als advies- en meldpunt is uitgebreid. Teneinde te voorkomen dat kinderen na verhuizing of anderszins uit beeld raken heeft Veilig Thuis ook een zogenaamde radarfunctie gekregen.

Doel van de bijeenkomsten

Op deze bijeenkomsten krijgen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere betrokken professionals uit het onderwijs en de kinderopvang gerichte informatie over de Verbeterde Meldcode en hoe deze toe te passen. Hierbij komt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis nadrukkelijk aan de orde. De deelnemers gaan na de pauze uiteen in leertafels waarbij vooral de knelpunten uit praktijk aan de orde zullen komen. Naar aanleiding van de brochure ‘De Meldcode in praktijk’ zullen zaken als vechtscheiding, oudercheck, zorgen over kinderen delen en gesprekken voeren met ouders in deze leertafels aan de orde komen.

Programma

Dinsdag 15 oktober en
donderdag 14 november

Donderdag 17 oktober en
woensdag 20 november
17.00 uur inloop 14.00 uur inloop
17.15 uur start plenair gedeelte 14.15 uur start plenair onderwerp
18.15 uur pauze 15.15 uur pauze
18.30 start leertafels 15.30 uur start leertafels
19.30 uur einde 16.30 uur einde

Locaties en tijdstippen

Zie de agenda hiernaast/hieronder.

Voor wie?

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, IB-ers, aandachtfunctionarissen, pedagogisch coaches, mentoren, zorgcoördinatoren en andere betrokken professionals.

Aanmelden

Klik op de gewenste bijeenkomst om u aan te melden.

Gemeente Amsterdam_Veilig Thuis_BOinK