Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kindermishandeling en seksueel misbruik. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met het 'Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang'. Dit protocol bestaat uit 3 routes:

  1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met het nieuwe, bijbehorende afwegingskader).
  2. Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker.
  3. Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de stappen die in elke route worden genomen.

Vermoedt u als ouder dat een medewerker van de kinderopvang zich schuldig maakt aan kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u terecht bij de werkgever en bij de Vertrouwensinspecteur van het Onderwijs (zie situatie D in de download).

 

Vernieuwde meldcode kindermishandeling

Aan de meldcode is een afwegingskader toegevoegd en er is een speciale app voor de kinderopvang beschikbaar. Download hem gratis uit de App Store of Play Store. Meer info.

Meldplicht

In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode huiselijk geweld schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling in de thuissituatie vermoeden.

Stappen uit de verschillende routes

Let op: dit is een zeer beknopt overzicht. Bij de uitvoering van de stappen moet de toelichting die in het protocol staat worden gebruikt (zie hiernaast). Daar staat bij elke stap ook omschreven wie de betreffende stap moet zetten.

Beweging tegen Kindermishandeling

Wij voelen ons maatschappelijk betrokken bij de aanpak van kindermishandeling. Daarom werken we samen met verschillende partijen uit de kinderopvangbranche in de Beweging tegen Kindermishandeling.

Beweging tegen kindermishandeling

 

 

Ga naar themapagina veiligheid & personeel