Kinderopvangtoeslag affaire - brief voor de staatssecretaris

Als uw kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet kunt u verschillende dingen doen. Eén daarvan is staatssecretaris Menno Snel (van Financiën) om opheldering vragen. De Bond voor Belastingbetalers heeft modelbrieven beschikbaar gesteld waarmee u de verantwoordelijk staatssecretaris rechtstreeks kunt aanschrijven. U kunt daarmee aangeven dat u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst en om een reactie vragen. De staatssecretaris is verplicht uw brief te beantwoorden.

Stuur een brief naar de staatssecretaris

Wat moet u doen? Bepaal eerst welke brief voor uw situatie van toepassing is:

  • Situatie 1 als u bezwaar en/of beroep heeft gemaakt/aangetekend bij de Belastingdienst/rechtbank tegen de stopzetting van uw kinderopvangtoeslag en deze procedure loopt nog steeds.
  • Situatie 2 als u beroep tegen het stopzetten van de kinderopvangtoeslag heeft aangetekend en u heeft de rechtszaak verloren of u bent gestopt met de rechtszaak
  • Situatie 3 als uw kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst is stopgezet en u weet niet waarom én u heeft geen bezwaar aangetekend bij de Belastingdienst.

Deze brieven kunt u aanvragen via de site van de Bond voor Belastingbetalers.

Volg voor het versturen van de brief deze 7 stappen:

1. U ontvangt de brief per mail. Print de brief uit.

2. Zet rechtsboven uw woonplaats en de datum.

3. Streep met pen of stift de jaartallen door die niet op uw situatie van toepassing zijn. En:

  • in de brief van situatie 1 streept u alinea 2 of 3 door (wat niet voor u van toepassing is)
  • in de brief van situatie 2 moet u 2x de jaartallen doorstrepen die niet op u van toepassing zijn.

4. Zet onderaan de brief uw handtekening.

5. Vul op de aangegeven plaatsen in uw:

  • naam
  • bsn-nummer
  • telefoonnummer
  • straat en huisnummer
  • postcode en woonplaats

6. Stuur de brief op. Vergeet niet voldoende postzegels te plakken. Let op: verstuur uw brief NIET AANGETEKEND. Omdat het om een postbus gaat, wordt een aangetekende brief niet aangenomen.

7. Noteer voor uzelf wanneer u de brief heeft verstuurd: dan kunt u de reactietermijn van de staatssecretaris van twee weken in de gaten houden.

NB: De brief is alleen als pdf bestand beschikbaar om er zeker van te zijn dat de juridische argumentatie bij iedere brief hetzelfde is. Wij vragen u dan ook om geen aanpassingen te doen aan de brief. Wel kunt u een aanvulling bijvoegen in de vorm van een bijlage. Deze kunt u als los vel bijvoegen in de brief. Schrijf in dat geval onderaan de brief:

Bijlage: [titel bijlage, bijvoorbeeld: brief met toelichting]

Let op: stuur geen officiële stukken op maar altijd kopiën en houd zelf het origineel.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op tijdens ons spreekuur.

Meer over de kinderopvangtoeslag affaire