Themabijeenkomst: adviseren over het veiligheids- en gezondheidsbeleid (Utrecht)

Elke kinderopvanglocatie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) is verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben. Daarin staat hoe de organisatie risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen wil voorkomen. Het uitgangspunt is kinderen beschermen tegen grote risico’s en kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Dit vereist van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s én dat er een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd. De oudercommissie heeft adviesrecht op dit beleid.

In deze bijeenkomst gaan we onder begeleiding van Veiligheid NL actief aan de slag met bestaande beleidstukken. Deze worden door deelnemers zelf meegenomen.

Datum en tijdstip:
2019-10-28T19:00:00 2019-10-28T22:00:00
Locatie:
Utrecht
Adres:
Ontvangt u na aanmelding

Aanmeldperiode:
2019-09-13T00:00:00 2019-10-29T00:00:00

Programma

28-10-2019
19:00 - 19:15 uur Inloop met koffie & thee
19:15 - 21:45 uur Interactieve presentatie veiligheids- en gezondheidsbeleid
Hoe kun je als oudercommissie de organisatie / locatie adviseren over hun veiligheids- en gezondheidsbeleid? Hoe pak je dit aan? Waar begin je mee en hoe zorg je ervoor dat er beleid tot stand komt waar iedereen zich comfortabel bij voelt en dat aansluit bij de pedagogische visie van de organisatie?
21:45 - 22:00 uur Vragen en discussie
Informele uitwisseling met andere oudercommissies en mogelijkheid tot het stellen van vragen aan VeiliheidNL en BOinK medewerkers.
22:00 uur Einde