Informatie-avonden

Diverse malen per jaar organiseren we informatie-avonden voor ouders en/of oudercommissies. De komende maanden kunt u gratis deelnemen aan onderstaande online thema-avonden.

  • Toezicht en handhaving in de kinderopvang - in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op donderdag 15 april en woensdag 26 mei
  • Risicovol Spel in de kinderopvang - tijdens de PPINK – BOinK Talk gaan een ouder, professional, GGD inspecteur en deskundige van VeiligheidNL met elkaar in gesprek over risicovol spelen in de kinderopvang. Op donderdag 20 mei.

Uitgebreide informatie leest u hieronder. De informatieavonden voor de tweede helft van 2021 zijn nog niet bekend. Nieuwe informatieavonden maken we bekend via onze nieuwsbrief. Indien mogelijk worden deze fysiek gehouden. Wanneer dit niet mogelijk is vanwege coronamaatregelen kunt u de informatieavond online bijwonen.

Inschrijven nieuwsbrief


Online Themabijeenkomsten Toezicht & Handhaving voor oc's

Donderdag 15 april 2021 & woensdag 26 mei 2021 – 20:00 - 21:30 uur

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen?

Dit is in een notendop de inhoud van beide themabijeenkomsten Toezicht en Handhaving. Sprekers op deze avonden zijn Klaasje Wilbrink en Sabine Beerbaum, adviseurs toezicht & handhaving kinderopvang bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij trainen zowel gemeente-ambtenaren kinderopvang als nieuwe toezichthouders kinderopvang (samen met GGD GHOR Nederland). Zij zijn dan ook dé experts om ouder(commissie)s te informeren over de centrale vraag ‘De GGD, wat kun je ermee?’

In een informatieve en interactieve avond nemen Klaasje en Sabine deelnemers kort mee langs het gehele inspectieproces. Om vervolgens uitgebreider stil te staan bij die momenten in het proces waar oudercommissies een belangrijke rol kunnen vervullen. Bijvoorbeeld bij het bespreken van de uitkomsten uit het jaarlijks inspectierapport. Als oudercommissie is het goed om te weten in welke gevallen contact opgenomen kan worden met de GGD of gemeente, wat je kunt verwachten van dit contact en wat voor invloed dit kan hebben op het inspectieproces.

Zowel voorafgaand als tijdens de avond is er gelegenheid voor het stellen van vragen en inbrengen van praktijkvoorbeelden.

Neem alvast een kijkje op onze themapagina Toezicht & Handhaving in de kinderopvang.


PPINK* - BOinK Talk: ‘Risicovol spel’ in de kinderopvang

Donderdag 20 mei 2021 – 20:00 - 21:30 uur

Als kinderen uitdagend of risicovol spelen, gaan zij nieuwe uitdagingen aan, worden ze motorisch vaardiger, zelfverzekerder, socialer en creatiever. Risicovol spel maakt dat kinderen hun grenzen leren kennen én verleggen, risico’s leren inschatten en dat hun zelfredzaamheid toeneemt. Het is dus ontzettend belangrijk voor hun vaardigheden en ontwikkeling!

Ouders en professionals zien dit ook steeds meer in. Maar in de praktijk lopen zij soms wel tegen belemmeringen aan. Hoe ga je om met je eigen ‘angsten’ voor risicovol spel? Hoe richten we onze binnenruimte uitdagend in? Wat als de GGD inspecteur langskomt en er gebeurt net iets? En hoe werken we als ouders en professionals goed samen om onze kinderen uitdagender te laten spelen?

Daarover gaat deze Talk voor ouders én professionals (pedagogsich medewerkers) op 20 mei.

De avond start met een korte presentatie door VeiligheidNL waarin meer verteld wordt over het belang en de diverse vormen van risicovol spelen. Daarna gaan ouders, pedagogisch professionals, een GGD inspecteur en Veiligheid.nl met elkaar in gesprek over hun kijk op risicovol spel, hun ervaren dilemma’s en oplossingen daarvoor. Zodat zij deelnemers kunnen informeren én inspireren om meer risicovol te laten spelen.

Want zeg nu zelf, risicovol spelen is toch ook veel leuker voor kinderen?!

Programma:

20:00 – 20:30    Presentatie Zeina Bassa, VeiligheidNL
20:30 – 21:30    Live discussie met panelleden: 2 pedagogisch medewerkers, een pedagogisch coach, een ouder, een toezichthouder van de GGD en een expert van VeiligheidNL.

Aanmelden.

 

*PPINK is de beroepsvereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang.

Ga naar basistrainingen voor oudercommissies (info en agenda)