Themabijeenkomsten

Diverse malen per jaar organiseren we themabijeenkomsten voor ouders en/of oudercommissies, dit najaar zullen we rondom het thema: 'De oc en het prijsadvies' u van informatie en aanbevelingen voorzien.

De OC en het prijsadvies

Themabijeenkomsten
Wegens grote belangstelling in 2021 worden de themabijeenkomsten over het prijsadvies komend najaar herhaald. Uiteraard weer in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang.

De oc en het prijsadvies
In 2021 waren de drie themabijeenkomsten 'De oc en het prijsadvies' een groot succes. Het aantal inschrijvingen was zeer hoog en de deelnemers waren heel enthousiast over de inhoud van deze online bijeenkomst. We zijn dan ook erg blij dat we deze themabijeenkomsten dit jaar opnieuw kunnen aanbieden. De twee online themabijeenkomsten vinden plaats op:

⇒ Donderdag 22 september 2022 – 19:45 - 22:00 uur

⇒ Donderdag 13 oktober 2022 – 19:45 - 22:00 uur 

Inhoud van de themabijeenkomst
Hoe kun je als oudercommissie goed adviseren over de uurprijs? Ook als je denkt weinig financiële kennis te hebben? Hoe beoordeel je de adviesaanvraag die de houder aan de oudercommissie geeft? En hoe kom je uiteindelijk tot een goed doordacht en onderbouwd advies? De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe komt de houder tot de voorgestelde uurprijs? Welke onderdelen, actuele omstandigheden en overwegingen kunnen daarbij een rol spelen?
  • Welke informatie en cijfers mag je verwachten van de organisatie?
  • Wat is het juiste moment voor een prijsadvies? En hoeveel tijd geef je elkaar wederzijds om te reageren?
  • Hoeveel onderhandelingsruimte is er vervolgens nog?
  • Hoe voer je een goed gesprek daarover met elkaar?
  • Hoe communiceer je hierover richting ouders en wat voor afspraken kun je hierover maken met de organisatie?

In onze brochure ‘Prijzen in de kinderopvang 2023’ staat alle informatie die ook tijdens de themabijeenkomsten aan bod komt.

Informatie over de basistrainingen voor oudercommissies (info en agenda)