Gesubsidieerde projecten

In opdracht van en/of dankzij steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren wij geregeld projecten uit die ouders en/of oudercommissies in de kinderopvang ondersteunen. Hieronder ziet u welk(e) project(en) er op dit moment loopt (lopen).

Alternatieve ouderraadpleging

Wit blok