Gastouderopvang

Gastouderopvang is kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer van kinderen van 0 tot 12 jaar. Deze vorm van kinderopvang is meestal bij de gastouder thuis maar kan ook bij de vraagouder en kinderen thuis zijn. Dat heet officieel 'gastouder aan huis'. Er wordt ook wel gesproken over 'oppas aan huis'. Het aantal kinderen dat mag worden opgevangen door een gastouder is afhankelijk van de leeftijd kinderen. Maximaal worden er 6 kinderen tegelijkertijd opgevangen. Dat is inclusief de eigen kinderen van de gastouder die jonger dan 10 jaar zijn. Een gastouder dient altijd aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Zowel het gastouderbureau als de gastouder moeten zijn ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De Wet IKK is niet van toepassing op de gastouderopvang.

Gastouderbureau

Uw gastouder dient bij een gastouderbureau te zijn aangesloten. Dat geldt ook voor een gastouder die aan huis komt. Het gastouderbureau zorgt onder meer voor de bemiddeling tussen de ouders en de gastouder, heeft regelmatig contact met ouders en gastouders en verzorgt de betaling van de gastouder (zogenaamde 'kassiersfunctie'). Gastouderbureaus kunnen landelijk, regionaal of lokaal opereren. Kijk goed welke diensten het gastouderbureau levert (bijvoorbeeld: zorgt het gastouderbureau voor vervanging als de gastouder ziek is?). Kijk ook naar de kosten en prijs/kwaliteitsverhouding, de betalingsvoorwaarden en het pedagogisch beleid. Een gastouderbureau moet zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Gastouderbureau zoeken

Gastouder aan huis

Een gastouder vangt kinderen op in zijn/haar eigen huis op maar kan ook bij de vraagouder aan huis komen. Hij/zij vangt uw kinderen dan op bij u thuis. Professionele oppas aan huis dus. Als u hiervoor kiest verdiep u dan goed in de mogelijkheden, voorwaarden en eisen. Zo voorkomt u dat u werkgever van de gastouder wordt. Zoek een gastouderbureau dat u hierbij goed kan ondersteunen. Als u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet dan heeft u bij een gastouder aan huis in principe recht op kinderopvangtoeslag.  Veel informatie vindt u in onze factsheet 'gastouder/dienstverlening aan huis'. 

Download de factsheet 'gastouder/dienstverlening aan huis'

Gastouder gezocht

Als u op zoek bent naar een gastouder let dan op de volgende aspecten: staan de gastouder en het gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang? Wat staat er in de GGD rapporten van de inspecties? Welke diensten levert het gastouderbureau? Hoe is de sfeer bij de gastouder? Kijk ook naar de kosten en prijs/kwaliteit verhouding, de betalingsvoorwaarden en het pedagogisch beleid. Een toelichting hierop vindt u in de checklist 'gastouder kiezen'.

Download de checklist 'gastouder kiezen'

Kosten gastouderopvang

Voor gastouderopvang ligt het uurtarief over het algemeen lager dan het uurtarief van een kinderdagverblijf of bso. Daar staat tegenover dat er ook minder wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag (kijk hier voor de actuele tarieven voor de kinderopvangtoeslag). In de gastouderopvang is het vaak mogelijk om per afgenomen uur te betalen. Ouders betalen maandelijks een bedrag aan het gastouderbureau. Dit bedrag bestaat uit een betaling aan het gastouderbureau (voor bemiddelingswerkzaamheden en administratieve lasten) en een betaling voor de opvang door de gastouder. Het gastouderbureau is verplicht een jaaropgave af te geven. Die heeft u nodig voor de kinderopvangtoeslag.

Download de prijzenbrochure voor meer informatie

Eisen gastouder

De eisen die worden gesteld aan gastouderopvang staan in de Wet kinderopvang (afdeling 3), in het Besluit kwaliteit gastouderbureaus en gastouders en in de Regeling kwaliteit gastouderbureau en gastouders. Deze eisen gaan onder andere over de veiligheid en gezondheid, de meldcode kindermishandeling, de kwaliteit van het gastouderbureau, vervanging bij calamiteiten, het pedagogisch beleid, de opleidingseisen van de gastouder, het aantal op te vangen kinderen en eisen aan de ruimtes (huis). Een gastouder moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en wordt continu gescreend. Ook alle huisgenoten van 18 jaar en ouder (zoals partner en kinderen) van de gastouder moeten een VOG hebben.

 

Download de factsheet 'kwaliteitseisen gastouderopvang'

Contract gastouderopvang

Als u kiest voor gastouderopvang moet u een contract afsluiten met het gastouderbureau én met de gastouder. Dat kan in één of twee overeenkomsten. Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen moet het contract aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij een contract horen algemene voorwaarden. Daarin staan o.a. de betalingstermijn en opzegtermijn. Zie de factsheet hieronder voor meer info.

Download de factsheet 'contracteisen gastouderopvang'

Oudercommissie gastouderopvang

Elk gastouderbureau moet een oudercommissie hebben. Een oudercommissie (oc) van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen. De (advies)rechten, plichten en taken van een oc van een gastouderbureau zijn niet anders dan die van de oc van een kinderdagverblijf of bso.

Meer over de oudercommissie

Klacht gastouderopvang

In het klachtenreglement van het gastouderbureau staat hoe u kunt klagen, wat de klachtenprocedure is. Meestal moet u uw klacht eerst officieel bij uw eigen gastouder bekend maken. Komt u er niet uit dan kunt u uw klacht bij het gastouderbureau neerleggen. Biedt ook die geen uitkomst dan kunt u bij het Klachtenloket Kinderopvang informatie en advies inwinnen. Bij de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u een klacht over het gastouderbureau indienen.
Note bene: de oudercommissie heeft adviesrecht op de klachtenprocedure. Er is een modelklachtenreglement voor de gastouderopvang beschikbaar.

Meer over klachten en conflicten in de kinderopvang

Inspectie gastouderopvang

Zowel gastouderbureaus als gastouders worden door de GGD geïnspecteerd (gecontroleerd). De inspectie van een gastouderbureau gebeurt jaarlijks. Gastouders worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Heeft u twijfels over de kwaliteit van een gastouder(bureau)? Vraag dan de GGD in de regio om een inspectie. De inspectierapporten zijn openbaar en in te zien op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?

Een gastouder mag maximaal zes kinderen t/m 12 jaar tegelijkertijd opvangen. De eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar worden daarbij meegerekend. Daarbij gelden de volgende leeftijdseisen:

  • maximaal vijf kinderen tot 4 jaar
  • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit staat in artikel 13 van de Ministeriële Regeling kwaliteit gastouderopvang.

Meer over toezicht en handhaving (inspectie)

Veiligheid & gezondheid in de gastouderopvang

Een gastouder moet een risico-inventaristatie hebben en een ongevallenregistratie bijhouden. Dit houdt in dat jaarlijks alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van alle ruimtes waar de kinderen verblijven (inclusief de tuin/buitenruimte) geïnventariseerd en schriftelijk vastgelegd moeten worden. Zowel de risico-inventarisatie als de ongevallenlijst moeten bij een GGD inspectie worden getoond/overlegd. Een gastouder hoeft geen veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben zoals een kinderdagverblijf of bso.

Meer over veiligheid & gezondheid in de kinderopvang

Downloads gastouderopvang

Het laden van de downloads kan enige tijd duren