Veel gestelde vragen over de harmonisatie

Algemene vragen harmonisatie

 • Wat is de harmonisatie?

  Het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang hebben een tijd lang aan verschillende kwaliteitseisen moeten voldoen. Met de harmonisatie (samenvoeging) van peuterspeelzalen en kinderopvang, zijn de kwaliteitseisen voor zowel het peuterspeelzaalwerk als voor de kinderopvang aangepast en gelijk getrokken. De harmonisatie is ingezet in 2010 bij de invoering van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) en is afgerond in januari 2018. Stapsgewijs zijn de kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geharmoniseerd.

  Lees meer over de harmonisatie
 • Mijn peuterspeelzaal verandert in peuteropvang, wat betekent dit voor mij als ouder?

  Wanneer een peuterspeelzaal, peuteropvang gaat aanbieden hoeft er in de praktijk niets te veranderen: het aanbod kan gelijk blijven, de openingstijden blijven hetzelfde, dezelfde peuters komen naar de locatie en dezelfde pedagogisch medewerkers staan op de groep. Echter, doordat de registratie van de locatie is veranderd van peuterspeelzaal naar kinderopvang hebben ouders die aan de gestelde voorwaarden voldoen recht op kinderopvangtoeslag.

  Sommige organisaties kiezen ervoor om een volledige nieuw aanbod te ontwikkelen of de dienstverlening te veranderen, dit kan van organisatie tot organisatie verschillen.

  Lees meer: kwaliteit van kinderopvang
 • Mijn peuterspeelzaal laat mij ineens een contract ondertekenen, wat houdt dit in?

  In de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen is vastgelegd dat een contract de basis vormt voor de kinderopvang. In dit contract zijn afspraken vastgelegd tussen u en de organisatie over de prijs, uren en locatie waar uw kind wordt opgevangen. Omdat er sinds 1 januari 2018 voor de wet geen verschil meer bestaat tussen peuterspeelzalen en kinderopvang, is vanaf dan ook een contract nodig voor uw peuterspeelzaallocatie. Bewaar het contract goed, u heeft het ook nodig om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen. In de brochure 'Contracten en algemene voorwaarden’ leest u meer over waar uw contract aan moet voldoen en waar u op kunt letten.

  Lees meer: contracten in de kinderopvang
 • Hoeveel pedagogisch medewerkers moeten er op de groep staan na de harmonisatie?

  Het uitgangspunt bij peutergroepen is één beroepskracht op acht kinderen, met een maximale groepsgrootte van zestien kinderen. Voor meer informatie over de beroepskracht-kindratio zie www.1ratio.nl.

 • Mijn peuterspeelzaal heeft een vrijwilliger op de groep, mag deze vrijwilliger blijven?

  Vrijwilligers mogen nog steeds op de groep blijven helpen. Zij mogen echter niet ingezet worden als beroepskracht. Vrijwilligers zijn dus altijd boventallig en werken naast gekwalificeerde beroepskrachten.

  Voor meer informatie over de beroepskracht-kindratio zie www.1ratio.nl.

Harmonisatie en kosten & toeslag

Harmonisatie en de oudercommissie