Melden als gedupeerde kinderopvangtoeslagaffaire

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Heeft u naar uw mening onterecht uw kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen? Of heeft u geen kinderopvangtoeslag ontvangen terwijl u daar volgens de voorwaarden van de Belastingdienst wel recht op had? Vul dan onderstaand formulier in. Dan kunnen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de toeslagaffaire. Hoe meer meldingen we ontvangen hoe sterker we staan. Uw melding geeft ons ook veel informatie voor verbeteringen van het systeem van kinderopvangtoeslag voor de toekomst.

Meld u in ieder geval ook bij het 'Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag' van de Belastingdienst. Bel 0800 - 2 358 358 (gratis). Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor compensatie.

Help ook andere gedupeerde ouders door deze pagina te delen op social media of per mail:

Meldpunt kinderopvangtoeslag

Ik wil een melding doen

Over BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. We behartigen de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties.

We informeren ouders en oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, contracten en prijzen. Dat doen we via ons dagelijks spreekuur, deze website, onze nieuwsbrief, social media, trainingen voor oudercommissies en brochures.

Als vereniging hebben wij leden. Onze leden zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Er zijn meer dan 5.000 oudercommissies van kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/crèches, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal/peuteropvang en gastouderbureaus) lid van BOinK. Als de oudercommissie van een kinderopvanglocatie lid is van BOinK kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van onze dienstverlening. Meer over het lidmaatschap van BOinK.

Meer over de kinderopvangtoeslag affaire